Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 05/02/2021 Lượt Xem: 2.353

Trong nhiều tình huống khác nhau danh pháp mã vạch thực sự hữu ích. Một ví dụ điển hình là một điểm bán lẻ bán sản phẩm với số lượng lớn, trong đó khách hàng sẽ tự chia tỷ lệ cho sản phẩm của họ và in mã vạch, sau đó dán lên sản phẩm. Mã vạch này sẽ chứa trọng lượng của sản phẩm và giúp tính giá phù hợp.

Tạo một danh pháp mã vạch

Odoo hỗ trợ các tập hợp mã vạch, xác định ánh xạ và giải thích thông tin được mã hóa. Để cấu hình, bạn đi tới Kho vận  Cấu hình  Thiết lập  Phép đặt tên mã vạch.

Bạn có thể tạo một mã vạch như dưới đây sau đó thêm một dòng để tạo quy tắc đầu tiên.

media/barcode_nomenclature_01.png

Bước đầu tiên là chỉ định tên quy tắc, ví dụ Mã vạch trọng lượng với 3 số thập phân. Sau đó, bạn phải chỉ định loại cho danh pháp mã mạch, trong trường hợp của chúng tôi, nó sẽ là Sản phẩm có trọng lượng.

media/barcode_nomenclature_02.png

Mẫu mã vạch là một biểu thức chính quy xác định cấu trúc của mã vạch. Trong ví dụ trên, 21 xác định các sản phẩm mà quy tắc sẽ được áp dụng, đó là các số mà mã vạch sản phẩm sẽ bắt đầu. 5 "chấm" là các số sau của mã vạch sản phẩm và chỉ đơn giản là để xác định sản phẩm được đề cập. Chữ "N" và "D" xác định các số thập phân

Mã hóa cho phép chỉ định mã hóa mã vạch mà quy tắc sẽ được áp dụng.

Ghi chú:

Bạn có thể xác định các quy tắc khác nhau và đặt chúng theo thứ tự ưu tiên nhờ vào việc sắp xếp trình tự. Quy tắc đầu tiên phù hợp với mã vạch được quét sẽ được áp dụng.

Cấu hình sản phẩm

 1. Mã vạch của sản phẩm phải bắt đầu bằng 21
 2. 5 "chấm" là các số khác của mã vạch sản phẩm của bạn, cho phép xác định sản phẩm
 3. Mã vạch phải chứa 0 là nơi bạn đã xác định D hoặc N. Trong trường hợp trên, chúng tôi cần đặt 5 số 0 vì đã cài đặt cấu hình "21.....{NNDDD}"
 4. Trong EAN-13,số cuối cùng là số kiểm tra, sử dụng bộ tạo EAN13 để biết nó là chữ số nào trong trường hợp của bạn.

media/barcode_nomenclature_03.png

Ví dụ bạn cân 1,5 kg Mì ống, cân sẽ in cho bạn mã vạch 2112345000009. Nếu bạn quét mã vạch này trong máy POS hoặc khi nhận sản phẩm trong ứng dụng mã vạch, Odoo sẽ tự động tạo một dòng mới cho sản phẩm Mì ống cho một lượng 1,5 kg. Đối với điểm bán lẻ, giá được tính sẽ tùy thuộc vào số lượng.

media/barcode_nomenclature_04.png

Các loại quy tắc

 • Bí danh: cho phép bạn xác định sản phẩm và chỉ định giá của nó, được sử dụng trong POS. 
 • Sản phẩm được chiết khấu: cho phép bạn tạo một mã vạch cho mỗi lần khuyến mại được áp dụng. Bạn có thể quét sản phẩm của mình tại máy quét ở POS và quét mã vạch, chiết khẩu sẽ được áp dụng trên giá bình thường của sản phẩm.
 • Sản phẩm được cân: cho phép bạn xác định sản phẩm và xác định trọng lượng của nó, được sử dụng cả ở điểm bán lẻ (giá được tính dựa trên trọng lượng) và trong kho.
 • Máy khách: cho phép bạn xác định khách hàng, ví dụ được sử dụng với các chương trình khách hàng thân thiết
 • Thu ngân: cho phép bạn xác định nhân viên thu ngân khi sử dụng máy tại POS
 • Địa điểm: cho phép bạn xác định địa điểm trên một dịch chuyển khi chế độ đa địa điểm được kích hoạt.
 • Gói: cho phép bạn xác định các gói hàng trên một dịch chuyển khi tùy chọn đóng gói được kích hoạt.
 • : cho phép bạn xác định số lô của sản phẩm trên một dịch chuyển.
 • Sản phẩm có giá: không cần sửa đổi thủ công, tồn tại trên dữ liệu từ mô đun Mercury.
 • Đơn vị sản phẩm: cho phép bạn xác định một sản phẩm cho cả POS và các dịch chuyển.

Lưu ý:

Khi mẫu mã vạch chưa.*, có nghĩa là nó có thể chưa bất kỳ số ký tự nào, các ký đó là bất kỳ số nào