Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 03/02/2021 Lượt Xem: 2.659

Cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng là quan trọng đối với các doanh nghiệp. Đó là việc lập kế hoạch cho các hoạt động: Lệnh sản xuất, phiếu giao hàng, phiếu nhận hàng ..v.v. Để làm như vậy, bạn cần thiết lập đúng khoảng thời gian an toàn và phối hợp với ngày đã lên lịch.

Bằng cách sử dụng thời gian an toàn, Odoo/ERPonline cung cấp ngày kết thúc, ngày cam kết cho mỗi quy trình. Ví dụ, trên một đơn bán, thì đây là ngày khách hàng sẽ nhận được các sản phẩm họ đã đặt.

Từ phía khách hàng, ngày cam kết là quan trọng bởi nó đưa cho họ thời gian dự kiến khi nào họ sẽ nhận được sản phẩm. Những ngày khác có tính toán đến khoảng thời gian an toàn như ngày trong sản xuất, giao hàng hoặc đối với các nhà cung cấp.

Thời gian an toàn được tính như thế nào?

Như đã nói ở trên, có một vài kiểu thời gian an toàn. Mỗi kiểu được tính toán dựa trên các chỉ số khác nhau. Trước khi đi vào thiết lập chi tiết, dưới đây là một bản tóm tắt ngắn gọn về cách tính và khái niệm về thời gian an toàn:

 • Thời gian giao hàng an toàn là khoảng thời gian mặc định do bạn cài đặt. Ngày dự kiến trên đơn bán là ngày hôm nay + thời gian giao hàng an toàn.
 • Thời gian an toàn để bán hàng: Mục đích là sẵn sàng vận chuyển nhiều ngày trước khi cam kết thực hiện đưa tới khách hàng. Ngày kế hoạch mặc định trên yêu cầu giao hàng = Ngày giao hàng - Ngày an toàn.
 • Thời gian an toàn để mua hàng: Thêm thời gian để giảm rủi ro khi nhà cung cấp chậm trễ. Nhận hàng cần dự kiến sớm hơn nhiều ngày để̉ ứng phó với điều không mong muốn là nhà cung cấp chậm trễ. Trường hợp Tái cung ứng, Ngày yêu cầu giao hàng dự kiến - Ngày an toàn để̉ mua = Ngày dự kiến nhận hàng.
 • Thời gian an toàn để giao hàng: Đây là thời gian dự kiến giữa đơn mua được xác nhận và phiếu nhận hàng của những sản phẩm đã đặt hàng. Ngày nhận hàng dự kiến - Ngày nhà cung cấp giao hàng = Ngày đặt hàng.
 • Thời gian an toàn để mua hàng: Số ngày phòng mua hàng đưa ra để xác nhận một đơn mua. Nếu một Báo giá cho cùng một nhà cung cấp là đã được mở, Odoo/ERPonline sẽ thêm dòng vào Báo giá thay vì tạo một cái mới. Sau đó́, ngày cụ thể được cài đặt trên dòng. 
 • Manufacturing Lead Time: this is the expected time it takes to manufacture a product. This lead time is independent of the quantity to produce and does not take the routing time into account. 
 • Thời gian sản xuất: Đây là thời gian dự kiến đưa ra để sản xuất một sản phẩm. Thời gian này là̀ độc lập với số lượng để sản xuất và không đưa ra thời gian định tuyến trong tính toán
 • Thời gian sản xuất an toàn: Thêm thời gian để giảm rủi ro cho sản xuất chậm trễ. Trường hợp Tái cung ứng, Ngày dự kiến yêu cầu giao hàng - Thời gian sản xuất - Thời gian sản xuất an toàn là mặc định ngày Lệnh sản xuất được lên kế hoạch.

Thời gian bán hàng

Trong ứng dụng bán hàng, có lựa chọn Ngày giao hàng cho phép nhìn thấy một trường được thêm trên đơn bán, Ngày dự kiến. Ngày dự kiến được tính tự động dựa trên thời gian an toàn đã thiết lập trước đây.

View of the delivery settings to have the delivery lead time taken into account

Nếu thiết lập Ngày giao hàng sớm hơn Ngày dự kiến, sẽ xuất hiện một cảnh báo như sau:

View of the error that occurs when trying to choose an earlier date than what calculated by Odoo

Tuy nhiên, để toàn bộ hoạt động, cần tính toán và cấu hình thời gian an toàn phù hợp.

Thời gian giao hàng an toàn

Thời gian giao hàng an toàn là thời gian cần thiết cho hàng hóa giao từ kho của bạn đến khách hàng. Để cấu hình thời gian giao hàng an toàn vào: Bán hàng  Sản phẩm  Sản phẩm. Tại đó mở một sản phẩm, chọn khu vực kho vận và thêm ngày vào trường "Thời gian giao hàng".

View of the customer lead time configuration from the product form

Ví dụ, sản phẩm B được đặt hàng vào ngày 2 tháng 4 nhưng thời gian giao hàng an toàn cho khách hàng là 2 ngày. Trong trường hợp đó, ngày giao hàng dự kiến ​​là ngày 4 tháng Tư.

Thời gian an toàn

Trong bán hàng, Thời gian an toàn cho Bán hàng tương ứng với các ngày dự phòng để đảm bảo bạn có thể cung cấp sản phẩm kịp thời. Mục đích là sẵn sàng vận chuyển sớm hơn để hàng đến đúng giờ.

Số ngày bảo mật được trừ để tính ngày lịch trình sớm hơn ngày đã hứa với khách hàng.

Để thiết lập điều này, hãy đi tới Kho vận  Cấu hình  Cài đặt  và bật tính năng Thời gian an toàn cho Bán hàng.

View of the security lead time for sales configuration from the sales settings

Ví dụ: Sản phẩm B dự kiến ​​được giao vào ngày 6 tháng 4 nhưng Thời gian giao hàng là một ngày. Trong trường hợp đó, ngày dự kiến ​​cho lệnh giao hàng là ngày 5 tháng Tư.

Giao nhiều sản phẩm

Nhiều trường hợp khách hàng đặt nhiều sản phẩm cùng lúc. Chúng có thể có thời gian giao hàng an toàn khác nhau nhưng vẫn cần được giao cùng một lúc hoặc riêng lẻ. May mắn thay, Odoo/ERPOnline có thể giúp bạn xử lý những trường hợp này một cách dễ dàng.

Từ tab Thông tin khác của Đơn đặt hàng , bạn có thể chọn Khi tất cả các sản phẩm đã sẵn sàng hoặc Càng sớm càng tốtPhương thức đầu tiên là phân phối sản phẩm cùng một lúc, trong khi phương thức thứ hai là giao chúng riêng lẻ.

Ví dụ, sản phẩm A và B được đặt hàng cùng một lúc. A có 8 ngày an toàn và B có 5. Với tùy chọn đầu tiên, Ngày mong đợi được tính dựa trên sản phẩm có nhiều ngày an toàn nhất, ở đây là A. Nếu đơn đặt hàng được xác nhận vào ngày 2 tháng 4, thì Ngày mong đợi là vào ngày 10 tháng 4.

Với tùy chọn thứ hai, Ngày mong đợi được tính dựa trên sản phẩm có ít ngày khách hàng nhất. Trong ví dụ này, B là sản phẩm có ít ngày dẫn nhất. Vì vậy, Ngày dự kiến là vào ngày 7 tháng 4.

Mua hàng - Thời gian an toàn

Thời gian an toàn với Nhà cung cấp

Thời gian an toàn với Nhà cung cấp là thời gian cần thiết cho việc giao hàng một sản phẩm mà bạn mua. Để cấu hình, vào Mua  Sản phẩm  Sản phẩm và thêm nhà cung cấp trong khu vực Mua.

View of the way to add vendors to products

Bằng cách click vào Thêm một dòng, một cửa sổ mới được hiển thị. Bạn có thể chỉ định Thời gian giao hàng tại đó. Ngày giao hàng cho mỗi lần mua sản phẩm đó giờ bằng Ngày của Đơn đặt hàng + Thời gian Giao hàng.

View of the delivery lead time configuration from a vendor form

Lưu ý:

Có thể thêm các nhà cung cấp khác nhau và do đó, thời gian giao hàng an toàn khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Thời gian an toàn

Thời gian an toàn mua hàng tương tự như thời gian an toàn bán hàng, ngoại trừ việc bạn là khách hàng. Thời gian an toàn mua hàng là biên độ sai sót cho nhà cung cấp để giao hàng cho bạn.

Để thiết lập Thời gian an toàn cho việc mua hàng, vào Kho vận  Thời gian mua hàng để đảm bảo an toàn và bật tính năng này.

View of the security lead time for purchase from the inventory settings

Mỗi khi hệ thống tạo ra các đơn đặt hàng, các đơn đặt hàng đó được lên lịch sớm hơn nhiều ngày để đề phòng sự chậm trễ không mong muốn của nhà cung cấp.

Sản xuất - Thời gian an toàn

Thời gian an toàn trong sản xuất

Thời gian an toàn sản xuất là thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm. Để cấu hình, vào một sản phẩm, tại khu vực Kho vận thêm số ngày vào trường "Ngày an toàn sản xuất".

View of the manufacturing lead time configuration from the product form

Khi làm việc với Thời gian an toàn cho sản xuấtHạn chót bắt đầu của MO là Ngày Cam kết - Thời gian An toàn Sản xuất . Ví dụ: ngày hạn chót bắt đầu của MO cho một đơn hàng có ngày cam kết vào ngày 10 tháng 7 là ngày 27 tháng 6.

Thời gian an toàn

Thời gian an toàn cho sản xuất cho phép tạo ra lệnh sản xuất trước đó để đối phó với nguy cơ bị trì hoãn sản xuất.

Để kích hoạt vào Sản xuất  Cấu hình  Thiết lập và đánh dấu vào Thời gian Sản xuất an toàn.

View of the manufacturing lead time configuration from the product form

Ví dụ: Một khách hàng đặt hàng B với ngày giao hàng vào 20 tháng 6. Ngày an toàn sản xuất là 14 ngày và Thời gian sản xuất an toàn là 3 ngày, do đó việc sản xuất của B cần bắt đầu chậm nhất vào ngày 03 tháng 6, đó là ngày dự kiến của MO.

Ví dụ tổng quát

Một cấu hình như sau:

 • 1 ngày an toàn cho Bán hàng
 • 2 ngày an toàn cho sản xuất
 • 3 ngày cho thời gian sản xuất an toàn
 • 1 ngày cho thời gian mua hàng an toàn
 • 4 ngày an toàn cho Mua hàng

Giả sử một khách hàng đặt hàng B vào ngày 1 tháng 9 và ngày giao hàng dự kiến ​​là trong vòng 20 ngày (ngày 20 tháng 9). Trong trường hợp như vậy, khi tất cả các thời gian trên được kích hoạt, hệ thống hoạt động như sau:

 • Ngày 1 tháng 9 : đơn đặt hàng được tạo
 • Ngày 10 tháng 9 : thời hạn đặt hàng linh kiện từ nhà cung cấp để phục vụ cho quá trình sản xuất (thời gian giao nhà cung cấp là 4 ngày)
 • Ngày 13 tháng 9 : nhận sản phẩm từ nhà cung cấp (1 ngày cho thời gian mua hàng an toàn)
 • Ngày 14 tháng 9 : ngày bắt đầu sản xuất hạn chót (ngày 19 tháng 9 - 3 ngày cho thời gian sản xuất an toàn - 2 ngày an toàn cho sản xuất)
 • Ngày 19 tháng 9 : ngày dự kiến ​​ghi trên đơn đặt hàng (thời gian bảo mật 1 ngày để bán hàng)