Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 1.438

Tổng quan

Với Odoo/ERPonline bạn có thể có nhiều kiểu khác nhau cho các phương thức giao hàng, và bạn có thể giới hạn chúng ở một số quốc gia nhất định.

Cấu hình

Đến ứng dụng Kho, kích vào Cấu hình và sau đó vào Phương thức giao hàng.


Lựa chọn phương thức giao hàng bạn muốn thay đổi hoặc tạo một cái mới.Trong mục Khả dụng tại đích đến, chọn quốc gia bạn muốn áp dụng phương thức giao hàng này. Ví du: bạn muốn giới hạn phương thức giao hàng Phí giao hàng nước ngoài tới Việt Nam, chọn Việt Nam.

Bây giờ, nó đã hoàn thành, hãy xem kết quả.

Nếu các khách hàng đến từ website và thử mua thứ gì đó, một khi họ nhập vào các chi tiết và xử lý thanh toán, website sẽ gợi ý các phương thức giao hàng áp dụng cho địa chỉ giao hàng của họ. Vì bạn giới hạn Phí giao hàng nước ngoài tới Việt Nam, chỉ địa chỉ giao của khách hàng ở Việt Nam có thể nhìn thấy và lựa chọn Phí giao hàng nước ngoài trong danh sách các phương thức giao hàng.


Địa chỉ giao hàng của các khách hàng ở bất kì nơi nào khác sẽ không nhìn thấy lựa chọn Poste trong danh sách như hình minh họa bên dưới:


Ghi chú:

Xử lý này không làm trong Backend. Chúng ta giả định rằng khi bạn tạo một đơn bán, bạn biết phương thức giao hàng nào bạn có thể sử dụng ngay khi bạn tạo chúng.