Quản lý nhân sự

Tổng quan giải pháp

Tất cả các hoạt động nhân sự của Công ty bạn được quản lý dễ dàng: chia sẻ kiến ​​thức, tuyển dụng, đánh giá, bảng chấm công, hợp đồng, điểm danh, biên chế, vv... Từng nhu cầu được cung cấp bởi một ứng dụng cụ thể mà bạn kích hoạt theo yêu cầu.

Các phân hệ

Các phân hệ cần thiết cho giải pháp này bao gồm

Danh bạ nhân viên

Có cái nhìn tổng quan đối với tất cả các thông tin quan trọng trong hồ sơ nhân viên của bạn. Một số thông tin được giới hạn cho các nhà quản lý nhân sự, còn lại là công khai để nhân viên trong công ty dễ dàng tìm kiếm thông tin của nhau.
Chi tiết...

Bảng chấm công

Phân hệ này cung cấp một giao diện cho phép bạn không những quản lý được sự Có/Vắng (Vào/Ra) mà còn còn quản lý cả các bảng chấm công theo kỳ. Hạng mục chấm công được tạo hàng ngày bởi mỗi nhân viên.
Chi tiết...

Quy trình tuyển dụng

Cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động (không cần can thiệp thủ công và hệ thống), v.v….
Chi tiết...

Quản lý nghỉ

Cho phép nhân viên gửi yêu cầu nghỉ phép, sau đó người quản lý sẽ xem xét yêu cầu để chấp thuận hay từ chối chúng. Bằng cách này, có thể kiểm soát kế hoạch nghỉ phép tổng thể của công ty hoặc phòng ban.
Chi tiết...

Theo dõi chi phí

Cho phép nhân sự tự ghi lại các công tác phí hoặc chi phí liên quan và gửi tới người có thẩm quền để chờ phê duyệt. Tích hợp với kế toán để thực hiện việc thanh toán
Chi tiết...

Đánh giá nhân viên

Phân hệ này giúp duy trì quá trình khuyến khích, thúc đẩy nhân viên thông qua việc thực hiện đánh giá, thẩm định định kỳ kết quả làm việc của nhân viên. Việc đánh giá nguồn nhân lực thường xuyên có thể mang lại lợi ích cho các nhân viên cũng như cho Doanh nghiệp của bạn.
Chi tiết...

Quản lý BHXH, BHYT, BHTN

Quản lý hồ sơ và quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo dõi lịch sử tăng giảm mức đóng cũng như tỷ lệ đóng. Thực hiện thanh toán bảo hiểm một cách dễ dàng.

Cấu trúc lương Việt Nam

Tích hợp sẵn các quy tắc tính lương và cấu trúc lương phổ biến theo đặc thù của quốc gia Việt Nam. Bao gồm cả cấu trúc lương có bảo hiểm và không bảo hiểm.

Tính lương

Phân hệ được thiết kế một cách tổng quát để phục vụ cho mọi quy tắc quản lý lương một cách cơ bản và tổng quát nhất, đồng thời sẵn sàng để tích hợp với các phân hệ khác để nâng cao và mở rộng chức năng cho việc quản lý lương tổng thể cho Doanh nghiệp.

Hợp đồng lao động

Quản lý tất cả thông tin cần thiết của một hợp đồng lao động như: thời gian thử việc, mức lương, cấu trúc lương,...
Chi tiết...