Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 17/02/2021 Lượt Xem: 1.986

Đơn vị đo lường

Đơn vị đo lường được sử dụng để thấy được số lượng thực tế của sản phẩm. Trong Odoo, bạn có thể chỉ định đơn vị đo lường mà bạn quản lý kho hàng của mình và một đơn vị khác để sử dụng khi mua hàng của nhà cung cấp.

media/usage_01.png

Việc chuyển đổi các đơn vị đo lường khác nhau được diễn ra tự động. Điều kiện duy nhất là tất cả các đơn vị phải cùng một nhóm đơn vị (Đơn vị, Trọng lượng, Thể tích, Chiều dài,...)

Ví dụ, nếu ta có quy tắc tái cung ứng cho sản phẩm "táo" như dưới đây và kích hoạt chạy trình điều độ, số lượng sẽ được tự động thêm vào trong đơn mua hàng là thùng 10 quả nhưng khi lưu kho đơn vị được chuyển sang đơn vị.

media/usage_02.png

media/usage_03.png

media/usage_04.png

Gói hàng

Gói hàng là thùng (vật) chứa một hoặc một số sản phẩm từ một dịch chuyển. Ví dụ: khi bạn giao một sản phẩm, bạn có thể quyết định tách số lượng thành hai gói hàng khác nhau. Sau đó, hệ thống cho phép bạn có một báo cáo với số lượng của từng gói.

Để tách mỗi đợt giao hàng thành các gói khác nhau, bạn cần cài đặt số lượng đã thực hiện thành số lượng gói mong muốn sau đó nhấp vào "Đóng vào gói", thực hiện việc này cho từng gói hàng.

media/usage_05.png

media/usage_06.png

Đóng gói sản phẩm

Đóng gói sản phẩm là thùng (vật) chứa để bảo vệ sản phẩm của bạn. Nếu bạn đang bán máy tính, đóng gói sẽ bao gồm máy tính, hướng dẫn và dây sạc.

Trong Odoo, đóng gói được sử dụng cho các mục đích chỉ dẫn trên đơn đặt hàng. Chúng có thể được chỉ định trên biểu mẫu sản phẩm, trong tab kho vận.

media/usage_07.png

media/usage_08.png

Ghi chú:

Một ứng dụng khác của đóng gói sản phẩm là dùng để tiếp nhận sản phẩm. Bằng cách quét mã vạch của gói hàng đó, Odoo thêm số lượng đơn vị có trong gói hàng khi nhặt hàng.