Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 03/02/2021 Lượt Xem: 1.987

Trong kho hàng của bạn, thi thoảng bạn tìm thấy những sản phẩm bị hư hỏng hoặc không thể sử dụng được do hết hạn hoặc một vài lý do khác. Bạn thường nhận thấy điều này trong suốt quá trình lấy hàng hoặc kiểm kê thực tế. Vì những sản phẩm không thể bán hoặc lưu kho, bạn phải loại bỏ chúng.

Khi hàng hóa bị loại bỏ, chúng không được phản ánh trong hệ thống như một phần của hàng tồn kho. Nguyên vật liệu là phế liệu sẽ được chuyển tới khu vực phế phẩm và không được tính vào giá trị trong kho.

Ghi chú:

Phế phẩm nghĩa là không dùng nữa, không có giá trị kinh tế hoặc chỉ có giá trị thành phần cơ bản, có thể thu hồi thông qua tái chế.

Thiết lập

Khi bạn cài đặt ứng dụng kho, Odoo/ERPonline tự động tạo địa điểm phế phẩm. Nó tên là Virtual Location/Scrap.

Đương nhiên, bạn có thể tạo khu vực phế phẩm mới nếu cần. Để làm như vậy vào:

Kho vận  Thiết lập   Cài đặt và kích hoạt địa điểm lưu kho đặc thù.


Bây giờ vào Kho vận  Cấu hình  Địa điểm và tạo địa điểm phế phẩm.

Ghi chú:

Bạn phải kiểm tra Địa điểm có phải phế phẩm không trên giao diện Địa điểm. Thực tế, địa điểm phế phẩm không thể được sử dụng như địa điểm lưu kho thông thường, một địa điểm ảo sẽ được tạo cho những sản phẩm bị loại bỏ.

Các cách khác nhau để loại bỏ sản phẩm

Với Odoo/ERPonline, bạn có một số cách để loại bỏ các sản phẩm: từ hoạt động nhận hàng, giao hàng hay từ một dịch chuyển nội bộ.

Tạo phế phẩm từ hoạt động nhận hàng

Loại bỏ các sản phẩm từ Phiếu nhận hàng khá dễ dàng bằng cách: Kho vận  Bảng thông tin  Nhận hàng hoặc kích vào Chờ xử lý dưới địa điểm nhận hàng.


Bây giờ mở Phiếu nhận hàng và xác nhận lấy hàng. Một khi những sản phẩm đã nhập vào kho, nút Phê liệu xuất hiện tại góc trên bên trái màn hình.

Bạn có thể loại bỏ một phần những sản phẩm trong hoạt động nhận hàng từ đây. Nếu bạn làm như vậy, hệ thống sẽ chuyển các sản phẩm sẵn có trong kho tới địa điểm phế phẩm ảo.Tạo phế phẩm từ hoạt động giao hàng

Để loại bỏ các sản phẩm từ một hoạt động giao hàng, đi đến: danh mục lựa chọn: Kho vận  Bảng thông tin  Giao hàng hoặc kích vào Chờ xử lý.


Khi hoàn thành, mở phiếu giao hàng. Bạn có thể nhìn thấy nút Phế liệu phía trên bên trái. Nếu bạn loại bỏ sản phẩm từ đây, sản phẩm sẽ được chuyển từ có sẵn trong kho sang địa điểm phế phẩm ảo.

Bạn có thể tìm thấy tất cả những yêu cầu phế liệu tạo từ dịch chuyển bằng cách kích vào nút trên cùng góc bên phải.
Tạo phế phẩm từ Dịch chuyển nội bộ

Để làm điều này, quy trình cũng gần giống nhau vào Kho vận  Bảng thông tin  Dịch chuyển nội bộ.


Tại đó, mở dịch chuyển nội bộ bạn quan tâm. Bây giờ, kích vào nút Phế liệu ở góc bên trái.

Loại bỏ trước khi xác nhận dịch chuyển nội bộ, sản phẩm được mặc định chuyển từ địa điểm nguồn tới địa điểm phế phẩm ảo. Nhưng nếu bạn loại bỏ sản phẩm sau khi xác nhận dịch chuyển nội bộ, sản phẩm được chuyển từ địa điểm đích, như là địa điểm nguồn tới địa điểm phế liệu ảo.

Đương nhiên, bạn có thể cập nhật thủ địa điểm nguồn của các dịch chuyển phế phẩm nếu cần.