Các Module

Phân hệ Quản lý Dự án (Project Management)

Theo dõi dự án dưới nhiều góc độ và mức độ (các nhiệm vụ (task), các công việc đã thực hiện, phát sinh, v.v.)

Phân hệ Kho (Warehouse)

Phân hệ Kho dựa trên cấu trúc vị trí thứ bậc, từ kho hàng đến các thùng lưu trữ. Hệ thống ghi sổ kép cung cấp cho bạn khả năng mạnh mẽ để quản lý tồn kho đối với hàng hóa mua vào (từ NCC), hàng bán ra (giao cho người mua) cũng như các sản phẩm từ khâu sản xuất.

Phân hệ Quản lý Quan hệ Đối tác & Khách hàng (CRM)

Phân hệ CRM cho phép một nhóm nhân viên (kinh doanh, bán hàng) quản lý các đầu mối (leads), cơ hội kinh doanh (opotunities), và cuộc gọi (phone call) một cách thông minh và hiệu quả.

Phân hệ Quản lý Bán hàng và Doanh số (Sales Management)

Phân hệ Quản lý Bán hàng và Doanh số cho phép bạn quản lý các mục tiêu về bán hàng một cách hiệu quả bằng cách theo dõi các đơn hàng và lịch sử của chúng chi tiết, kịp thời.

Phân hệ Quản lý Mua hàng (Purchase Management)

Phân hệ Quản lý Mua sắm cho phép theo dõi các báo giá của nhà cung cấp và sử dụng để tạo các đơn mua hàng (Purchase Order) khi cần

Phân hệ Kế toán & Tài chính (Finance & Accounting Management)

Phân hệ kế toán hoàn chỉnh với mọi nghiệp vụ, phù hợp với mọi mô hình doanh nghiệp, tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác trong hệ thống ERP Odoo

Phân hệ Quản lý Nhân lực (Human Resource Management)

Phân hệ Quản lý Nhân lực cho phép bạn quản lý các khía cạnh quan trọng của nhân viên và các thông tin chi tiết khác như kỹ năng, liên lạc, thời gian làm việc, mã số bảo hiểm, liên lạc, v.v… đồng thời cung cấp một danh bạ nhân viên (có khả năng phân loại, gắn thẻ, v.v.) giúp cho việc quản lý nhân sự trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Phân hệ Tiền lương Tổng Quát (Generic Payroll system)

Phân hệ Tiền lương Tổng quát là một phân hệ cơ bản được thiết kế một cách tổng quát để phục vụ cho mọi quy tắc quản lý lương một cách cơ bản và tổng quát nhất, đồng thời sẵn sàng để tích hợp với các phân hệ khác để nâng cao và mở rộng chức năng cho việc quản lý lương tổng thể cho Doanh nghiệp

Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process)

Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process) cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động (không cần can thiệp thủ công và hệ thống)

Quản lý & Hoạch định nguồn lực Sản xuất (MRP)

Phân hệ Quản lý & Hoạch định nguồn lực Sản xuất cho phép bạn lên kế hoạch, đặt hàng, lưu kho, sản xuất và lắp ráp sản phẩm từ các nguyên vật liệu thô và các bộ phận. Nó xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm theo hóa đơn nguyên vật liệu và các hoạt động cần thiết đối với máy móc, công cụ hay nguồn nhân lực theo các công đoạn sản xuất.