Các Module

Phân hệ Lịch biểu (Calendar)

Phân hệ Lịch biểu là một hệ thống lịch biểu hoàn chỉnh theo chuẩn mực quốc tế, được cung cấp đến toàn bộ nhân viên giúp nhân viên có thể quản lý lịch biểu cho các tác vụ hiện tại và tương lai của mình.

Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process)

Phân hệ Quy trình Tuyển dụng (Recruitment Process) cho phép bạn dễ dàng theo dõi các công việc, vị trí còn trống, đơn ứng tuyển, phỏng vấn, xử lý các quy trình tuyển dụng một cách tự động (không cần can thiệp thủ công và hệ thống)

Phân hệ Theo dõi Phát sinh (Issues Tracker)

Phân hệ Theo dõi Phát sinh cung cấp khả năng quản lý và theo vết các vấn đề phát sinh, lỗi phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dự án mà những người quản lý dự án có thể phải đối mặt, như lỗi vật liệu, phàn nàn từ khách hàng, v.v

Phân hệ Cổng Giao dịch (Portal)

Phân hệ Cổng Giao dịch cung cấp cho đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, v.v.) của bạn khả năng truy xuất đến hệ thống ERP của bạn với việc phân quyền rõ ràng và chặt chẽ bằng cách cung cấp cho mỗi đối tác một cổng giao dịch để các đối tác có thể truy cập đến các thông tin liên quan đến đối tác đó (và chỉ đối tác đó mà thôi)

Phân hệ Việc cần làm (Todo List)

Bằng việc ứng dụng lý thuyết phương pháp làm việc Get Things Done (GTD) vào trong hệ thống ERP, Phân hệ này bổ sung một giao diện quản lý việc cần làm của cá nhân trên cơ sở tác vụ cá nhân giúp việc quản lý thời gian cá nhân và phân loại công việc (cần làm trước) một cách khoa học và hiệu quả trên cơ sở lý thuyết GTD đã được cả thế giới sử dụng.

Phân hệ Trò truyện trực tuyến (Live chat)

ERPOnline cung cấp cho bạn trò chuyện trực tuyến với khách hàng và người truy cập website trong thời gian thực. Không cần máy loại máy móc đặc biệt nào, tất cả mọi thứ được thực hiện trực tiếp trên trang web của bạn.

Business Intelligence (Trí tuệ doanh nghiệp - BI)

ERPOnline/Odoo giúp bạn một cách dễ dàng để xem các số liệu thồng kê về bất kỳ dữ liệu quan trọng nào. Bạn có thể tạo các báo cáo chi tiết và đồ thị trong bất kỳ định dạng nào bạn cần - tất cả trong vài cú nhấp chuột đơn giản

Chức năng trò chuyện trực tuyến

Thật dễ dàng để bạn giao tiếp với nhân viên, đồng nghiệp và người sử dụng nội bộ khác trong hệ thống.

Giao diện lập trình ứng dụng (API)

API cung cấp cho bạn khả năng để kết nối phần mềm hiện tại của bạn với các ứng dụng của Odoo một cách dễ dàng và một cách đơn giản.

Phân hệ đánh giá nhân sự (Appraisal)

Theo dõi quá trình phát triển của nhân viên. Thiết lập quá trình đánh giá và xem xét quá trình phát triển nhân viên của bạn