Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 1.679

Tổng quan

Odoo/ERPonline cho phép bạn hủy một phương thức giao hàng mặc dù nó đã được xác nhận, trong trường hợp cần chỉnh sửa hoặc vì một lý do nào khác.

Một số các nhà vận chuyển giao hàng rất nhanh, vì vậy hãy đảm bảo hủy các đơn hàng giao càng của bạn càng nhanh càng tốt nếu cần để bạn không gặp phải bất kỳ bất ngờ tồi tệ nào.

Quy trình bán hàng

Đến ứng dụng Bán hàng, kích vào Bán hàng và sau đó kích vào đơn bán. Sau đó kích vào đơn bán bạn muốn hủy.


Kích vào nút Giao hàng, ở góc trên bên phải của đơn bán.


Bây giờ, kích vào nút Hủy để hủy phiếu giao hàng.


Để chắc chắn Phiếu giao hàng của bạn đã được hủy, kiểm tra trong lịch sử, bạn sẽ nhận được xác nhận việc hủy bỏ.