Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 06/02/2021 Lượt Xem: 2.629

Trong quản lý hàng tồn kho, chiến lược chuỗi cung ứng xác định thời điểm sản phẩm nên được sản xuất, chuyển đến các trung tâm phân phối và có sẵn trong kênh bán lẻ.

Quy trình chuỗi cung ứng có thể được cấu hình bằng cách sử dụng Tuyến đường đi, có quy tắc Kéo và Đẩy. Sau khi quy trình được cấu hình đúng, ứng dụng Kho vận được tạo tự động các dịch chuyển theo các quy tắc định sẵn. Odoo giúp công việc của bạn đơn giản hơn.

Kho hàng

Hãy tưởng tượng đây là một kho hàng chung, bạn có thể tìm thấy các bến nhận hàng, khu vực kiểm soát chất lượng, địa điểm lưu trữ, khu vực nhặt hàng và đóng gói cũng như bến vận chuyển. Tất cả các sản phẩm đi qua các địa điểm này đồng thời cũng kích hoạt tất cả cá quy tắc của tuyến đường đi tương ứng.

view of a generic warehouse with stock and quality control area

Trong ví dụ này, xe tải của nhà cung cấp dỡ các pallet hàng hóa đã đặt hàng tại bến nhận hàng. Sau đó, người vận hành sẽ phân loại các sản phẩm trong khu vực nhận hàng. Một số sản phẩm này được gửi đến khu vực kiểm soát chất lượng (ví dụ: những sản phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất), trong khi những sản phẩm khác được lưu trữ trực tiếp tại các địa điểm tương ứng.

view of a generic push to rule when receiving products

Đây là một ví dụ về lộ trình thực hiện. Vào buổi sáng, các sản phẩm được chọn cho tất cả các đơn hàng cần chuẩn bị trong ngày. Các mặt hàng này được chọn từ các địa điểm lưu trữ và chuyển đến khu vực lấy hàng, gần với nơi đóng gói đơn hàng. Sau đó, các đơn đặt hàng được đóng gói trong các hộp tương ứng và băng tải đưa chúng đến gần bến giao hàng để sẵn sàng vận chuyển tới cho khách hàng.

view of a generic pull from rule when preparing deliveries

Nguyên lý hoạt động

Quy tắc Kéo

Với quy tắc kéo, khi có nhu cầu hàng hóa, hệ thống sẽ kích hoạt tái cung ứng, trong khi đó với quy tắc đẩy được kích hoạt bởi các sản phẩm được vận chuyển đến một địa điểm cụ thể. 

Có thể nói rằng, quy tắc kéo được sử dụng để thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng. Vì vậy, Odoo thiết lập nhu cầu tại Địa điểm khách hàng đối với từng sản phẩm trong đơn hàng. Vì quy tắc kéo được kích hoạt bởi nhu cầu, Odoo tìm kiếm Quy tắc kéo được xác định trên vị trí khách hàng. Trong trường hợp của chúng tôi, quy tắc kéo đơn đặt hàng chuyển sản phẩm từ Khu vực vận chuyển đến địa điểm của khách hàng được tìm thấy và dịch chuyển giữa hai địa điểm được tạo.

Sau đó, Odoo tìm ra một quy tắc kéo khác để cố gắng đáp ứng nhu cầu về khu vực vận chuyển: Quy tắc đóng gói sẽ chuyển sản phẩm từ khu vực đóng gói sang khu vực vận chuyển. Cuối cùng, các quy tắc khác được kích hoạt cho đến khi một dịch chuyển giữa kho và các khu vực chọn được tạo.

Lưu ý:

Tất cả các dịch chuyển đều được tạo trước bởi Odoo, bắt đầu từ điểm cuối có nhu cầu và ngược lại. Trong quá trình làm việc người điều hành xử lý các dịch chuyển này theo thứ tự ngược lại: đầu tiên là nhặt hàng, sau đó đóng gói và cuối cùng là giao hàng.

Quy tắc Đẩy

Mặt khác, quy tắc Đẩy dễ hiểu hơn nhiểu. Thay vì được tạo trước dựa trên nhu cầu, chúng được kích hoạt khi các sản phẩm chuyển đến một địa điểm cụ thể. Về cơ bản, quy tắc Đẩy được mô tả như sau" khi hàng hóa được nhập vào địa điểm cụ thể, hãy dịch chuyển chúng đến một địa điểm khác". 

Một ví dụ đơn giản: Khi một sản phẩm đến khu vực nhận hàng, hãy dịch chuyển chúng đến địa điểm lưu trữ. Vì các quy tắc khác nhau được áp dụng cho các sản phẩm khác nhau, bạn có thể chỉ định các khu vực lưu trữ khác nhau cho các sản phẩm khác nhau..

Một quy tắc khác có thể là: khi các sản phẩm đến một địa điểm, hãy dịch chuyển chúng đến Khu vực kiểm soát chất lượng. Sau khi quá trình kiểm định hoàn tất, hãy chuyển chúng đến địa điểm lưu trữ.

Lưu ý:

Quy tắc Đẩy chỉ có thể được kích hoạt nếu không có Quy tắc Kéo nào được tạo trước các dịch chuyển nguồn.

Tập hợp các quy tắc như vậy được gọi là tuyến. Việc nhóm quy tắc xác định cách mà các sản phẩm được nhóm trong các dịch chuyển giống nhau hay không. Ví dụ, trong hoạt động lấy hàng, tất cả các đơn hàng được nhóm lại trong một lần dịch chuyển, trong khi hoạt động đóng gói được phân nhóm theo đơn đặt hàng của khách hàng.

Sử dụng Định tuyến và Quy tắc

Tuyến là tập hợp các quy tắc đẩy và kéo. Odoo giúp bạn quản lý cấu hình tuyến đường đi nâng cao như sau: 

 • Quản lý chuỗi tái cung ứng;
 • Quản lý địa điểm mặc định cho mỗi sản phẩm;
 • Xác định tuyến đường đi trong kho của bạn theo nhu cầu kinh doanh, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, các dịch vụ sau bán hoặc trả lại hàng cho nhà cung cấp;
 • Giúp quản lý cho thuê bằng cách tạo ra các chuyển đổi trả lại tự động cho các sản phẩm đã thuê.

Để cấu hình một tuyến đường như một trong những tuyến nêu trên, bạn mở ứng dụng Kho vận và đi tới Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt tùy chọn Tuyến nhiều bước.

activation of the multi-steps feature in Odoo Inventory

Lưu ý:

Đồng thời tính năng Đa địa điểm kho cũng được tự động kích hoạt với Các tuyến nhiều bước.

Như vậy, bước đầu tiên đã được hoàn thành, bạn có thể lựa chọn giữa các tuyến được cấu hình trước hoặc các tuyến tùy chỉnh. Cả hai được giải thích dưới đây:

Các tuyến đường đi được cấu hình trước

Các tuyến đường đi được cấu hình trước của Odoo có sẵn trong menu của nhà kho. Để tìm nó, bạn đi tới Kho vận  Cấu hình  Kho hàng.

preconfigured warehouse in Odoo Inventory

Một số tuyến đường nâng cao hơn, chẳng hạn như vận chuyển theo gói, đã được cấu hình sẵn để giúp bạn sử dụng dễ dàng hơn. Đó là dựa trên lựa chọn của bạn cho các phương thức giao hàng. Sau khi đã lựa chọn, bạn đi tới Kho vận  Cấu hình  Tuyến cung ứng để thấy các tuyến có sẵn mà Odoo đã tạo ra: 

view of all the preconfigured routes Odoo offers

Mở một trong số các tuyến đường đi cho phép bạn nhìn thấy các tùy chọn được áp dụng trên tuyến đó. Tại đây, tất cả các nhóm sản phẩm được lựa chọn trong Kho Tổng đều được thiết lập theo tuyến cung ứng 3 bước.

view of a route example applicable on category and warehouse

Để dễ dàng hơn cho nhiều doanh nghiệp, quy trình này có thể không phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Do đó bạn có thể cấu hình các tuyến tùy chỉnh, trong đó bạn có thể xác định các quy tắc riêng của mình, cũng như địa điểm nguồn và địa điểm đích cho mỗi hoạt động. Ví dụ, đây là các quy tắc cho tuyến cung ứng được cấu hình trước:

rules example with push & pull actions in Odoo Inventory

Các tuyến đường tùy chỉnh

Để tạo một tuyến đường tùy chỉnh, bạn đi tới Kho vận  Cấu hình  Tuyến cung ứng và nhấn vào "Tạo" và chọn những nơi có thể chọn tuyến đường này. Tất nhiên, sự kết hợp là có sẵn.

view of a pick - pack - ship route as an example

Mỗi nơi có những hành vi khác nhau, vì vậy điều quan trọng là chỉ đánh dấu vào những tùy chọn hữu ích và điều chỉnh từng lộ trình cho phù hợp.

Khi áp dụng lộ trình trên một nhóm sản phẩm (Kho vận  Cấu hình  Nhóm sản phẩm), tất cả các quy tắc được cấu hình trên tuyến cung ứng được áp dụng cho mọi sản phẩm thuộc nhóm đó. Điều này có thể hữu ích nếu bạn sử dụng quy trình dropshipping cho tất cả các sản phẩm cùng nhóm.

view of a route applied to the "all" product category

Tương tự được áp dụng với nhà kho, nếu bạn tích vào tùy chọn Nhà kho, tất cả các dịch chuyển xảy ra bên trong kho đã chọn và đáp ứng các điều kiện của các quy tắc được liên kết, sau đó thực hiện theo lộ trình đó.

view of the route menu when selecting applicable on warehouse

Đối với Chi tiết đơn bán, có ít hay nhiều sự ngược lại. Bạn phải tự lựa chọn tuyến cung ứng khi tạo một báo giá. Điều này khá hữu ích nếu một số sản phẩm đi qua các tuyến cung ứng khác nhau.

view of the route menu when selecting applicable on sales order lines

Nếu bạn làm việc với loại tuyến cung ứng này, điều quan trọng cần nhớ là phải được lựa chọn trong các đơn đặt hàng, như dưới đây.

view of the menu allowing to add new lines to sales orders

Sau đó, tuyến cung ứng có thể được chọn trên mỗi dòng của đơn bán.

view of the routes added to the sales orders

Cuối cùng, có các tuyến cung ứng có thể được áp dụng trên sản phẩm. Tùy chọn này hoạt động ít nhiều giống như tùy chọn Nhóm sản phẩm: sau khi được lựa chọn, bạn phải thiết lập thủ công cho sản phẩm mà bạn muốn áp dụng.

view of the routes added to the sales orders

Để thực hiện, bạn đi tới ứng dụng Kho vận  Dữ liệu gốc  Sản phẩm và mở một sản phẩm mà bạn muốn áp dụng tuyến cung ứng này. Vào tab Kho vận và lựa chọn tuyến cung ứng mà bạn vừa tạo.

view of a product form, where the route must be selected

Sơ bộ thì cấu hình của các tuyến cung ứng có thể xuất hiện khá dễ dàng, đừng quên rằng chúng tôi chưa thiết lập bất kỳ quy tắc nào. Không khó để thiết lập một tuyến cung ứng, điều quan trọng là làm thế nào để lộ trình đó hoạt động.

Các quy tắc

Các quy tắc được xác định trên các tuyến cung ứng. Để thực hiện, bạn đi tới Kho vận  Cấu hình  Tuyến cung ứng, sau đó tại tùy chọn Quy tắc, bạn nhấn vào Thêm một dòng:

view of the rules menu, where it is possible to add new rules

Các quy tắc có sẵn kích hoạt các hành động khác nhau. Nếu Odoo cũng cấp các quy tắc Kéo và Đẩy, thì các quy tắc khác cũng có sẵn. Dưới đây là giải thích cho các quy tắc đó: 

 • Kéo từ: đây là quy tắc được kích hoạt bởi nhu cầu hàng hóa ở một địa điểm cụ thể. Nhu cầu có thể đến từ đơn bán hàng đã được xác nhận hoặc từ một đơn đặt hàng sản xuất yêu cầu một thành phần cụ thể. Khi nhu cầu xuất hiện ở địa điểm nguồn, Odoo tạo ra một dịch chuyển hàng để đáp ứng nhu cầu đó.
 • Đẩy tới: quy tắc này được kích hoạt khi nhận được một số sản phẩm ở địa điểm nguồn đã xác định. Trong trường hợp bạn chuyển sản phẩm đến địa điểm nguồn, Odoo tạo ra một lựa chọn để chuyển các sản phẩm đó tới địa điểm đích.
 • Đẩy & Kéo: quy tắc này cho phép tạo ra các lựa chọn trong hai trường hợp khác nhau được giải thích ở trên. Điều này có nghĩa rằng khi các sản phẩm được yêu cầu ở một địa điểm cụ thể, một dịch chuyển được tạo từ một địa điểm trước đó để đáp ứng nhu cầu đó. Sau đó, một nhu cầu được tạo ở địa điểm trước đó và một quy tắc được kích hoạt để đáp ứng. Sau khi nhu cầu thứ hai được đáp ứng, các sản phẩm được đẩy từ địa điểm đầu tiên và tất cả các nhu cầu đều được đáp ứng.
 • Mua: khi các sản phẩm được yêu cầu ở địa điểm nguồn, một yêu cầu báo giá được tạo để đáp ứng nhu cầu.
 • Sản xuất: Khi các sản phẩm được yêu cầu ở địa điểm nguồn, một lệnh sản xuất được tạo để đáp ứng nhu cầu đó.

overview of a transfer requested between the stock and the packing zone

Bạn phải xác định được Kiểu giao nhận. Thao tác này cho phép xác định loại hoạt động được tạo từ các quy tắc. Với ảnh trong ví dụ trên của chúng tôi, kiểu hoạt động được chọn là Dịch chuyển nội bộ.

Mặt khác, phương thức tái cung ứng, cho phép xác định những gì xảy ra tại địa điểm nguồn: 

 • Lấy từ kho: các sản phẩm được lấy từ kho có sẵn của địa điểm nguồn.
 • Kích hoạt một quy tắc khác: hệ thống cố gắng tìm một quy tắc tồn kho để đưa các sản phẩm đến địa điểm nguồn. Kho có sẵn được bỏ qua.
 • Lấy từ kho, nếu không có, khởi chạy một quy tắc khác: các sản phẩm được lấy từ kho có sẵn tại địa điểm nguồn. Nếu kho không có sẵn, hệ thống sẽ tìm một quy tắc khác để đưa sản phẩm đến địa điểm nguồn.

Trong phần Lập kế hoạch, bạn có thể xác định cách Odoo hoạt động khi một trong các lựa chọn của chuỗi cung ứng được lên lịch lại. Trong trường hợp bạn quyết định lên lịch lại, thì bước tiếp theo cũng được lên lịch lại. Nếu bạn muốn có lựa chọn để lên lại lại lần dịch chuyển tiếp theo, bạn có thể quyết định nhận thông báo dưới dạng hoạt động tiếp theo.

Một luồng cung ứng đầy đủ là như thế nào?

Bạn có nhớ lộ trình Nhặt hàng - Đóng gói - Giao hàng tùy chỉnh của chúng tôi? Hãy sử dụng nó để thử toàn bộ quy trình với một lộ trình tùy chỉnh nâng cao.

Đầu tiên, hãy xem nhanh các quy tắc và các phương thức cung ứng của chúng: có ba quy tắc, tất cả đều là quy tắc kéo từ. Các phương thức cung ứng như sau:

 • Lấy từ kho: Khi có nhu cầu hàng hóa tại địa điểm WH/Packing Zone, Nhặt hàng (dịch chuyển nội bộ từ WH/Dự trữ đến WH/Packing Zone) được tạo từ WH/Dự trữ để đáp ứng nhu cầu.
 • Kích hoạt một quy tắc khác: Khi hàng hóa có nhu cầu tại địa điểm WH/Output, Đóng gói (dịch chuyển nội bộ từ WH/Packing Zone đến WH/Output) được tạo từ WH/Packing Zone để đáp ứng nhu cầu.
 • Kích hoạt một quy tắc khác: Khi có nhu cầu hàng hóa tại địa điểm Partner Locations/Customers, Đơn giao hàng được tạo từ WH/Output để đáp ứng nhu cầu.

overview of all the transfers created by the pick - pack - ship route

Điều này có nghĩa rằng, khi một khách hàng đặt sản phẩm, một đơn giao hàng được tạo để đáp ứng đơn đặt hàng đó.

view of the operations created by a pull from transfer

Lưu ý:

Nếu tài liệu nguồn là cùng một đơn bán hàng, thì trạng thái hiển thị sẽ không giống nhau. Trên thực tế, trạng thái Đang chờ một hoạt động khác nếu lần dịch chuyển trước đó trong danh sách các dịch chuyển chưa được thực hiện.

view of the transfers various status at the beginning of the process

Để chuẩn bị đơn hàng, các băng tải cần sản phẩm được đóng gói tại khu vực đầu ra, do đó, một dịch chuyển nội bộ được yêu cầu từ khu vực đóng gói.

view of the detailed operations for a transfer between the packing and output zones

Tiếp đến, khu vực đóng gói cần các sản phẩm sẵn sàng để được đóng gói. Vì vậy, một dịch chuyển nội bộ được yêu cầu để kho và nhân viên có thể thu thập các sản phẩm được yêu cầu từ nhà kho.

view of the detailed operations for a transfer between the stock and packing zones

Như đã giải thích trong phần giới thiệu của bài viết, bước cuối cùng trong quy trình (ở đây là đơn giao hàng) là bước đầu tiên được kích hoạt, sau đó các quy tắc khác được kích hoạt cho đến khi đạt được bước đầu tiên của quy trình (ở đây là dịch chuyển nội bộ từ kho đến khu vực đóng gói). Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng được xử lý để khách hàng có thể nhận được các mặt hàng đã đặt.

Trong trường hợp của chúng tôi, các sản phẩm được giao tới khách hàng khi tất cả các quy tắc được kích hoạt và các dịch chuyển hoàn thành.

view of the transfers' status when all the process is done