Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 30/01/2021 Lượt Xem: 2.390

Kho ký gửi là một cách tuyệt vời cho các nhà sản xuất và các nhà cung cấp ra mắt các sản phẩm mới. Giống như các đại lý bán lẻ có thể lưỡng lự để mua một sản phẩm họ không chắc chắn có thể bán được, kho ký gửi sẽ cho phép họ chào bán mặt hàng để kiểm tra trị trường của nó mà không phải trả tiền cho nó ngay từ đầu.

Đương nhiên Odoo/ERPonline có khả năng quản lý các kho ký gửi đó qua cài đặt nâng cao.

Cấu hình

Để sử dụng tính năng này chọn: Kho vận  Cấu hình  Thiết lập trong ứng dung Kho vận. Sau đó, kích hoạt tính năng Ký gửi trong phần Truy suất nguồn gốc. Bây giờ, ấn Lưu.Nhận hàng Ký gửi

Trong ứng dụng kho vận, mở nhận hàng và tạo một phiếu nhận hàng mới. Phía bên phải, bạn sẽ thấy một dòng mới được gọi là Gắn chủ sở hữu xuất hiện. Ở đó, bạn có thể xác định đối tác chủ sở hữu kho.Ghi chú:

Nếu bạn là chủ sở hữu, bạn có thể bỏ trống trường này.

Khi phiếu nhận hàng được xác nhận, các sản phẩm vào kho của bạn nhưng vẫn thuộc về chủ sở hữu. Chúng không tác động đến giá trị kho của bạn.