Thỏa thuận cung cấp dịch vụ ERPOnline 

Căn cứ theo: 

Điều 1: Định nghĩa, phạm vi và đối tượng áp dụng

Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

1. ERPOnline là Hệ thống Phần mềm Quản lý tổng thể Doanh nghiệp và các Tổ chức Sản xuất kinh doanh, được cung cấp trực tuyến, truy cập và sử dụng bằng trình duyệt web thông qua Internet dưới hình thức SaaS (Software as a Service) , trả tiền theo thời gian sử dụng và tài nguyên điện toán được cấp phát thông qua website của ERPOnline có địa chỉ internet tại https://erponline.vn (gọi tắt là erponline.vn)

2. Sản phẩm ERPOnline là các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, có phí hoặc miễn phí liệt kê tại trang Biểu phí, sau đây được gọi tắt là Sản phẩm ERPOnline

3. Khách hàng được hiểu là cá nhân hoặc pháp nhân sử dụng Sản phẩm ERPOnline

4. "Nhà cung cấp" được hiểu là và Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo là Pháp nhân chủ quản website erponline.vn đồng thời là nhà phát triển giải pháp ERPOnline, có:

  • Tên giao dịch Quốc tế là Viindoo Technology Joint Stock Company;

  • Địa chỉ trụ sở tại Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam;

  • Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0201994665 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp.

5. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ ERPOnline (sau đây gọi tắt là "Bản thỏa thuận") được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Khách hàng và ERPOnline, được áp dụng khi Khách hàng sử dụng một hay nhiều Sản phẩm

6. Thuật ngữ Kỹ thuật :

a. Tên miền cấp 2 (hai): là tên miền có dạng congty.erponline.vn do ERPOnline cung cấp cho Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng Sản phẩm ERPOnline và được thu hồi trả lại ERPOnline khi khách hàng ngưng sử dụng Sản phẩm ERPOnline có liên kết với tên miền này, trong đó, congty (là duy nhất) do khách hàng tự chọn lúc đăng ký thuê bao Sản phẩm ERPOnline. 

b. Tên miền riêng: là tên miền thuộc sở hữu của Khách hàng, được liên kết với Sản phẩm ERPOnline, giúp cho Khách hàng và đối tác của mình có thể sử dụng ERPOnline thông qua chính tên miền này. Ví dụ: thay vì việc phải truy cập và sử dụng ERPOnline thông qua tên miền congty.erponline.vn, khách hàng có thể truy cập và sử dụng ERPOnline thông qua congty.com, trong đó congty.com là tên miền riêng của Khách hàng.

c. Không gian lưu trữ Tối đa: là tổng số dung lượng tối đa tính bằng Gigabyte (GB) mà Khách hàng được phép sử dụng tương ứng với Sản phẩm ERPOnline mà Khách hàng đã lựa chọn. Không gian lưu trữ hiện hành của ERPOnline của Khách hàng được tính bằng tổng dung lượng mà Khách hàng đã sử dụng bằng cách thêm dữ liệu vào hệ thống ERPOnline của mình.

d. Tài khoản Tối đa: trong ngữ cảnh Khách hàng sử dụng ERPOnline, tài khoản tối đa là số lượng tài khoản người sử dụng tối đa được tạo trong ERPOnline của Khách hàng.

e. Bảo mật đường truyền: là hình thức bảo mật bằng cách mã hóa thông tin bằng phương pháp SSL (Secure Socket Layer) đối với tất cả các thông tin được truyền đi và đến ERPOnline của Khách hàng thông qua mạng Internet để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu của Khách hàng trong quá trình truyền dẫn dữ liệu qua Internet.

f. Tài khoản Quản trị: là tài khoản có quyền tối cao trong ERPOnline của Khách hàng và được trao cho Khách hàng khi Khách hàng bắt đầu sử dụng Sản phẩm ERPOnline.

g. Phân hệ tiêu chuẩn: là các phân hệ được tích hợp sẵn trong ERPOnline và có khả năng được cài đặt vào ERPOnline bởi chính Khách hàng. 

h. Phân hệ tùy biến: là các phân hệ không được tích hợp sẵn trong ERPOnline. 

i. Tính năng bổ sung: là một dạng tài nguyên điện toán bổ sung cho Sản phẩm ERPOnline. Tính năng bổ sung có thể hoặc là Băng thông hoặc/và Không gian lưu trữ hoặc/và Tài khoản. 

7. Thuật ngữ thanh toán:

a. Chu kỳ thanh toán: là chu kỳ thời gian tính theo tháng (bao gồm: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng), được dùng làm cơ sở xác định số tiền khách hàng phải thanh toán cho ERPOnline bằng công thức:

  • Tổng tiền = Đơn giá x Số tháng của Chu kỳ thanh toán.

  • Chu kỳ thanh toán của Sản phẩm ERPOnline được xác lập khi Khách hàng lựa chọn lúc đăng ký mua.

b. Ngày thanh toán thực tế: là ngày đầu tiên của một Chu kỳ thanh toán. 

c. Ngày thanh toán thực tế đầu tiên: là ngày đầu tiên của Chu kỳ thanh toán đầu tiên. 

d. Ngày thanh toán lý thuyết: giả sử, ngày thanh toán thực tế đầu tiên là 20/5/2013 thì ngày thanh toán lý thuyết sẽ là các ngày 20 hàng tháng.  

e. Ngày thanh toán lý thuyết kế tiếp: là một Ngày thanh toán lý thuyết gần nhất trong tương lai.

​8. Sử dụng ERPOnline: đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với tất cả các quy định và điều khoản trong Bản thỏa thuận này.

9. Sửa đổi: ERPOnline có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Đối với các Khách hàng đang sử dụng ERPOnline, ERPOnline có trách nhiệm thông báo về những thay đổi này trước thời điểm áp dụng (ngày có hiệu lực) ít nhất mười bốn (14) ngày. Tại thời điểm áp dụng, nếu ERPOnline không nhận được bất cứ phản đối nào từ Khách hàng về những thay đổi này thì mặc nhiên Khách hàng được coi là đã đồng ý với những thay đổi này.

10. Ngừng sử dụng: Khách hàng hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt, ngừng sử dụng ERPOnline nếu không đồng ý với những thay đổi trong Bản thỏa thuận mới.

Điều 2: Phương thức cung cấp dịch vụ

Hầu hết dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập được cung cấp trực tiếp bởi người dùng khi họ đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu khác được thu thập bằng cách ghi lại bởi các tương tác với các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

1. Khách hàng được cung cấp một tên miền cấp 2 (hai) như mô tả tại Điều 1, khoản 6(a) của Bản thỏa thuận này để truy cập vào ERPOnline của mình.

2. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Tên miền riêng của Khách hàng để qua đó truy cập vào ERPOnline, ERPOnline sẽ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật để khách hàng có thể thực hiện thành công việc truy cập và sử dụng ERPOnline bằng tên miền của chính mình.

3. Khách hàng được cung cấp Không gian lưu trữ tương ứng với Sản phẩm ERPOnline mà Khách hàng đã lựa chọn.

4. Khách hàng được cung cấp một Tài khoản Quản trị được phân quyền tối cao trong ERPOnline của mình.

Điều 3: Thanh toán

1. Phương thức thanh toán: việc thanh toán được thực hiện bằng một trong số các phương thức thanh toán dưới đây:

  1. Thanh toán trực tuyến bằng Cổng thanh toán Paypal, Ngân lượng 

  2. Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng

  3. Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở ERPOnline trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7, từ 08:00-1200 và 13:00-17:00, ngoại trừ các ngày nghỉ lễ quốc gia. Chi tiết xem tại Điều khoản thanh toán của ERPOnline

2. Thời hạn thanh toán: khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho ERPOnline vào thời điểm không muộn hơn Ngày thanh toán thực tế quy định tại Điều 1, Khoản 7(b) với số tiền bằng tổng số tiền phải trả cho một Chu kỳ thanh toán.

Điều 4: Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

1Đối với ERPOnline mà Khách hàng đã đăng ký và kích hoạt, Khách hàng được toàn quyền cài đặt bổ sung thêm các Phân hệ cho phù hợp với nhu cầu của mình, có thể bao gồm cả các phân hệ do Khách hàng tự tùy biến, phát triển hoặc do một bên thứ ba tùy biến, phát triển, miễn là Khách hàng được phép sử dụng (các) phân hệ đó một cách hợp pháp.

2. Khách hàng có quyền truy cập vào Khu vực hỏi và đáp để yêu cầu được hỗ trợ kỹ thuật hoặc trợ giúp triển khai, tùy biến hệ thống ERPOnline để phù hợp với nhu cầu của chính mình. Khách hàng cũng được khuyến khích sử dụng Khu vực Hỏi và Đáp để chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình trong quá trình triển khai ERPOnline.

3. Tùy theo Sản phẩm ERPOnline mà Khách hàng lựa chọn, Khách hàng sẽ nhận được dịch vụ hỗ trợ từ ERPOnline như mô tả tương ứng tại Điều 1, Khoản 2 của Bản thỏa thuận này.

4. Khách hàng có quyền yêu cầu ERPOnline khắc phục các lỗi phần mềm trong trường hợp phát hiện lỗi xảy ra trong quá trình sử dụng và chi phí phát sinh do việc khắc phục các lỗi này sẽ do phía ERPOnline hoàn toàn chịu.

5. Khách hàng có quyền yêu cầu ERPOnline hoàn lại số tiền đã thanh toán theo Chính sách Hoàn tiền hiện hành của ERPOnline.

6. Các Phân hệ tùy biến do Khách hàng tự phát triển hoặc do một bên thứ 3 (ba) phát triển phải được gửi đến ERPOnline phê duyệt phục vụ cho mục đích kiểm soát chất lượng trước khi được kích hoạt để sử dụng với hệ thống ERPOnline của Khách hàng.

7. Khách hàng có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ mật khẩu của các tài khoản trong hệ thống ERPOnline của mình, đặc biệt là Tài khoản Quản trị để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu cho chính hệ thống ERPOnline của Khách hàng.

8. Trong trường hợp Khách hàng cung cấp mật khẩu tài khoản ERPOnline của mình cho Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật của ERPOnline, khách hàng phải có trách nhiệm đổi mật khẩu ngay sau khi việc hỗ trợ kỹ thuật hoàn thành.

9. Khách hàng hoàn toàn gánh chịu các rủi ro, tổn thất gây ra bởi sự thất bại trong việc bảo mật dữ liệu của chính mình nếu nguyên nhân là do khách hàng để lộ mật khẩu truy cập hệ thống ERPOnline của mình.

Điều 5: Quyền và Nghĩa vụ của ERPOnline

1. ERPOnline có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp ERPOnline cho Khách hàng trong trường hợp khách hàng chậm thanh toán.

2. ERPOnline có quyền đơn phương dừng vĩnh viễn việc cung cấp ERPOnline và hủy vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu của Khách hàng để giải phóng tài nguyên trong trường việc thanh toán của Khách hàng cho ERPOnline chậm 30 (ba mươi) ngày.

3.  ERPOnline có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn và bảo mật dữ liệu của khách hàng bằng mọi phương tiện và khả năng có thể.

4.   ERPOnline có nghĩa vụ duy trình tính liên tục và ổn định của hệ thống ERPOnline bằng mọi phương tiện và khả năng có thể. Tổng thời gian tạm ngưng dịch vụ không được quá 12 (mười hai) ngày/năm và không quá 03 (ba) ngày/tháng. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng (như quy định tại Điều 6 của Bản thỏa thuận này), ERPOnline không được tạm dừng dịch vụ vì bất cứ một lý do gì vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần.

5.  ERPOnline có trách nhiệm xử lý các lỗi phần mềm mà khách hàng thông báo trong vòng không quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi nhận được thông báo báo lỗi từ phía khách hàng.

6.  ERPOnline, trong vòng không quá 30 (ba mươi) ngày, có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các phân hệ tùy biến do khách hàng gửi đến và kích hoạt các phân hệ tùy biến cho hệ thống ERPOnline của khách hàng nếu phân hệ đạt tiêu chuẩn chất lượng của ERPOnline.

7.  ERPOnline, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu không được sự cho phép của Khách hàng, không được phép tiết lộ hay cung cấp thông tin Khách hàng cho một bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp Quy định tài Điều 5 của bản Chính sách Quyền riêng tư.

Điều 6: Bất khả kháng 

ERPOnline có quyền được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp bất khả kháng dưới đây:

1. Động đất, thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, chiến tranh, v.v. xảy ra tại đồng thời tất cả các vị trí địa lý có chứa máy chủ vận hành ERPOnline và erponline.vn

2. Các tình huống không lường trước làm cho ERPOnline ngừng hoạt động hoặc hoạt động không chính xác, bao gồm nhưng không giới hạn: các hiện tượng kỳ bí không thể giải thích, bị tấn công bẻ khóa hoặc trong thời gian bảo trì, sửa chữa và khắc phục hệ thống v.v…

3. Hệ thống Internet bị trục trặc và hoạt động không ổn định.

4. Phát hiện lỗi có tính chất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến ERPOnline của Khách hàng và cần phải được khắc phục càng sớm càng tốt.

Điều 7: Kiện tụng và Trọng tài 

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và ERPOnline, hai bên cam kết cùng giải quyết một cách thiện chí, trên tinh thần xây dựng và có lợi cho cả hai bên. Nếu việc giải quyết không thành công, hai bên thống nhất sẽ đưa ra vụ việc ra Tòa Án Dân sự Thành phố Hải Phòng để phân xử. Mọi chi phí tòa án sẽ do bên thua kiện chịu.

Điều 8: Hiệu lực của Bản thỏa thuận 

Bản thỏa thuận sử dụng ERPOnline này được đánh số phiên bản 1.0.0, ban hành ngày 01/10/2020 tại Trụ sở của Viindoo và có hiệu lực cùng ngày.

LIÊN HỆ KHI CÓ THẮC MẮC 

Nếu bạn có thắc mắc về Thỏa thuận cung cấp ERPOnline, các hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi hoặc giao dịch của bạn với website này, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu.

Website được sở hữu và vận hành bởi ERPOnline./.

Cập nhật ngày : 04/03/2021