Bùi Thị Xuyền Nhân lực Đã xuất bản: 05/02/2021 Lượt Xem: 5.969

Khi bắt đầu sử dụng Odoo/ERPOnline, người quản lý nhân sự phải bắt tay vào việc cấu hình và thiết lập các thông tin ban đầu như thiết lập chung, tổ chức lại phòng ban và tái cấu trúc chức vụ trên phần mềm để phù hợp với doanh nghiệp.

Để có thể nhìn thấy cấu hình trong hồ sơ nhân viên sẽ phải căn cứ vào việc phân quyền của từng tài khoản:

Phân quyền trong phân hệ nhân viên

Tính năng quản lý nhân viên trong Odoo/ERPOnline hiện đang chia theo 3 cấp độ phân quyền:

  • Không phân quyền: Những người không phụ trách về quản lý nhân sự. Nhưng vẫn có thể xem được thông tin công khai liên quan đến công việc của các đồng nghiệp trong công ty.

  • Cán bộ: Được thực hiện quản lý hồ sơ, hợp đồng nhân viên, không được quyền cấu hình, thiết lập.

  • Quản trị viên: Người được phân quyền quản trị viên sẽ có toàn quyền cấu hình trong phân hệ này.

Odoo • Image and Text

Thiết lập chung

Để có thể cấu hình được các thông tin trong phần thiết lập chung, tài khoản người dùng phải được phân quyền quản trị của hệ thống.

Truy cập vào module Nhân viên  Cấu hình  Thiết lập.

Tại đây, bạn có thể kích hoạt các thông tin liên quan đến nhân viên như:

  • Quản lý kỹ năng: Cho phép quản lý các kỹ năng mềm của nhân viên.

  • Kiểm soát hiện diện: Kiểm soát sự hiện diện của nhân viên dựa trên điểm danh hoặc dựa trên trạng thái người dùng trong hệ thống.

  • Kiểm soát hiện diện nâng cao: Ngoài việc kiểm soát sự vắng mặt của nhân viên thông qua điểm danh, đăng nhập vào hệ thống thì phần mềm có nhận diện dựa trên số lượng email gửi đi từ hệ thống hoặc nhận diện bằng địa chỉ IP.

  • Khung giờ làm việc mặc định: Cho phép thiết lập khung giờ làm việc mặc định khi tạo mới hồ sơ nhân viên.

  • Sơ đồ tổ chức: Cho phép quản lý sơ đồ tổ chức.

  • Sửa đổi nhân viên: Cho phép nhân viên tự điều chỉnh, cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân của chính mình.


Từ khóa và các kỹ năng nhân viên

Từ khóa: Dùng để phân loại nhân viên theo các tiêu chí định nghĩa của doanh nghiệp như: Nhân viên làm việc partime, Full time,... Các từ khóa này sẽ giúp người quản lý có thể phân tích hoặc nhóm nhân viên theo các tiêu chí được chọn.


Kỹ năng nhân viên: Cho phép định nghĩa ra các kỹ năng mềm của nhân viên đã đạt được.


Kế hoạch thực hiện

Lên kế hoạch các công tác cần làm đối với một nhân viên, ví dụ: khi họ mới vào công ty hay khi họ nghỉ việc. Trước hết cần thiết lập các kiểu công việc cần làm bằng cách truy cập ứng dụng Nhân viên  Cấu hình  Kiểu kế hoạch  Tạo.


Sau khi bấm Tạo, hệ thống sẽ hiển thị giao diện như sau:


Trong đó :

- Kiểu hoạt động:

   + Thiết lập kiểu hoạt động mong muốn, với số ngày dự kiến hạn chót cho hoạt động này được thực hiện.


   + Sau đó sẽ hiển thị một màn hình thiết lập như sau:


   + Khi thiết lập xong bấm Lưu.

- Người phụ trách :

   + Người huấn luyện.

   + Quản lý.

   + Nhân viên.

   + Khác.

Lưu ý, truy cập ứng dụng Nhân viên >> Nhân viên >> Nhân viên >> Bấm vào một hồ sơ nhân viên cụ thể hoặc nếu chưa có thì có thể bấm tạo mới. Cập nhật thông tin người huấn luyện và người quản lý trực tiếp trên hồ sơ nhân viên. Sau đó bấm Lưu.


Khi đã có đầy đủ các thiết lập như cho kiểu kế hoạch, người dùng tiến hành tạo kế hoạch với các kiểu kế hoạch được lựa chọn. Ví dụ như kế hoạch dành cho nhân viên mới vào công ty.

Lưu ý, đối với kiểu hoạt động chọn người phụ trách là "Khác" thì có thể chọn một trong số những nhân viên của công ty gắn trực tiếp lên kiểu hoạt động này và bấm Lưu.


Kế hoạch đã được tạo xong. Người dùng vào trực tiếp hồ sơ nhân viên và bấm nút Khởi động kế hoạch.


Các hoạt động trong kế hoạch đã thiết lập sẽ hiển thị trực tiếp trên phần chat.