odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Bùi Thị Xuyền Nhân lực Đã xuất bản: 05/02/2021 Lượt Xem: 5.930

Khi bắt đầu sử dụng Odoo/ERPOnline, người quản lý nhân sự phải bắt tay vào việc cấu hình và thiết lập các thông tin ban đầu như thiết lập chung, tổ chức lại phòng ban và tái cấu trúc chức vụ trên phần mềm để phù hợp với doanh nghiệp.Để có thể nhìn thấy cấu hình trong hồ sơ nhân viên sẽ phải căn cứ vào việc phân quyền của từng tài khoản: Phân quyền trong phân hệ nhân viên Tính n...Bùi Thị Xuyền Nhân lực Lượt Xem: 2.750

Một trong những nguồn lực quan không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp để có thể vận hành thông suốt cả hệ thống, đảm bảo hiệu suất kinh doanh đó là con người. Họ được ký hợp đồng, được trả lương và chịu sự quản lý của doanh nghiệp.Các thông tin của nhân viên được cập nhật và quản lý theo từng hồ sơ cụ thể, bao gồm sơ yếu lí lịch, bảo hiểm, lịch sử công tác của nhân sự, lương thưởng và những thôn...