Vũ Hồng Nhung Nhân lực Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 1.990

Để sử dụng đầy đủ tính năng của ERPOnline, bạn sử dụng menu Ứng dụng, tìm các module liên quan đến HR do TVTMA (Công ty TNHH Tự động hóa Hàng Hải T.V.T - đơn vị sở hữu ERPOnline) phát triển:


Hợp đồng lao động

Cho phép định nghĩa hợp đồng lao động cho từng nhân viên và hệ thống sẽ dựa vào các thông tin trên hợp đồng để làm cơ sở tính toán lương như:

 • Cấu trúc lương nhân viên áp dụng.

 • Ngày bắt đầu hợp đồng.

 • Lịch làm việc.

 • Chính sách và Quy tắc thuế TNCN nhân viên đó áp dụng.

 • Tiền công/ Tiền lương.

 • Phúc lợi hàng tháng.

 • Các khoản ghi nhận đóng góp.

Để xem chi tiết cách tạo hợp đồng bạn hãy truy cập tại đây.

Hồ sơ nhân viên


Qua dữ liệu hồ sơ nhân viên có thể truy xuất các thông tin để phục vụ cho bảng lương như: 

 • Danh sách nhân viên của công ty.

 • Dữ liệu vào/ra.

 • Bảng chấm công.

 • Ngày nghỉ.

 • Các mục tiêu Gamification, thông qua đây có thể tiếp tục truy xuất các dữ liệu ở các ứng dụng khác mà Gamification có thể đo lường được.

  • Báo cáo bán hàng.

  • Báo cáo hoá đơn.

  • Báo cáo mua sắm.

  • Báo cáo bảo trì.

  • Báo cáo dự án.

  • Báo cáo công nợ.

  • Báo cáo tuyển dụng.

  • Báo cáo CRM.

  • Báo cáo sản xuất.

  • Báo cáo kho.

  • Chi tiêu Nhân viên.

  • v.v

Để xem cách sử dụng Ứng dụng Nhân viên bạn hãy truy cập tại đây.

Ứng dụng Quản lý Suất ăn

Công ty bạn cung cấp hoặc đặt ngoài suất ăn cho nhân viên, sau đó trừ vào bảng lương gần nhất của nhân viên đó? ERPOnline cung cấp tính năng quản lý suất ăn và liên kết chúng với bảng lương để bạn có thể tính toán chúng 1 cách nhanh nhất.

Bạn chỉ cần tạo ra các suất ăn của nhân viên trong tháng ở Ứng dụng Suất ăn, hệ thống sẽ tự động mang chúng sang bảng lương.


Ứng dụng Quản lý Nghỉ

Với ứng dụng quản lý nghỉ, bạn có thể đăng ký các ngày nghỉ có lương hoặc không lương. Hệ thống sẽ dựa vào thông tin trên phiếu nghỉ của bạn và tính toán ra số giờ nghỉ và tính toán lương.