Hình nền Tài liệu

Nguyễn Trần Vương Anh Mua Đã xuất bản: 18/09/2020 Lượt Xem: 3.516

Tạo yêu cầu báo giá

  Khi có nhu cầu mua hàng, nhân viên sẽ vào phân hệ Mua hàng và bắt đầu tạo 1 Yêu cầu báo giá (RFQ - Request for quotation)  Yêu cầu báo giá, về bản chất chính là 1 đơn hàng mua ở trạng thái chưa xác nhận

  Odoo cho phép lập các yêu cầu báo giá với những thông tin sau: 

  • Nhà cung cấp: tạo mới hoặc chọn NCC đã có sẵn

  • Tiền tệ, Ngày đặt hàng, Tham chiếu đối tác

  • Chi tiết các sản phẩm

  • Cho phép gửi RFQ ngay từ giao diện. Odoo sẽ tự động chuyển đổi yêu cầu báo giá thành bản in PDF để đính kèm vào email gửi cho nhà cung cấp. Sau khi yêu cầu báo giá được gửi, trạng thái của yêu cầu báo giá chuyển thành "Yêu cầu báo giá đã được gửi"

  Đơn mua


  • Là 1 RFQ (request for quotation) đã được xác nhận

  • Khi xác nhận đơn mua: Nếu trên đơn mua có các dòng đơn mua chứa các sản phẩm kiểu Lưu kho hoặc Tiêu dùng, phiếu nhập kho sẽ được tạo tự động để ấn định kế hoạch nhập kho

  Tích hợp với kho


   

  • Khi xác nhận đơn mua có chứa các sản phẩm có thể lưu kho, Odoo sẽ tự động tạo một phiếu nhận hàng, trong đó chứa các thông tin về hàng hoá cần nhập kho như trên đơn mua.

  • Khi nhận hàng (một phần hay toàn phần), Odoo sẽ tự động cập nhật số lượng hàng đã nhận vào Đơn mua để người phụ trách mua sắm có thể nắm tình hình           
    

  Tích hợp với kế toán

  Hóa đơn nhà cung cấp ( Vendor Bill): Có thể theo dõi hóa đơn bằng 1 trong 3 cơ chế:

  • Hoá đơn theo đơn mua: số liệu hoá đơn được sao chép từ đơn mua chỉ với một thao tác.

  • Hoá đơn theo số lượng hàng thực nhận: số liệu hoá đơn được sao chép từ số liệu các lô hàng đã nhận mà chưa có hoá đơn

  • Hoá đơn thủ công

  Khi sản phẩm được thiết lập định giá tồn kho theo thời gian thực, Odoo sẽ tự động tạo bút toán kế toán nhập kho

  Đối soát hoá đơn và hàng nhận tự động thông qua tài khoản trung gian. Ví dụ:

  Hoá đơn theo đơn mua, theo dõi qua số dư tài khoản trung gian 151:

  • Khi xác nhận hoá đơn, tự động ghi Nợ 151

  • Khi nhận hàng, tự động ghi Có 151

  Hoá đơn theo thực nhận, theo dõi qua số dư tài khoản trung gian 3388:

  • Khi nhận hàng, tự động ghi Có 3388

  • Khi xác nhận hoá đơn,  tự động ghi Nợ 3388

  Mua Tài sản (Assets)

  • Tự động tạo tài sản khi xác nhận hoá đơn mua tài sản

  • Tự động thiết lập quy tắc phân bổ / trích khấu hao cho tài sản vừa tạo theo quy tắc định trước

  Nhà cung cấp

  Mục đích: Để xem thông tin nhà cung cấp đã tạo hoặc tạo thông tin nhà cung cấp mới
  Đầu tiên, tại màn hình “Mua hàng” click chọn Mua hàng” sau đó chọn đến Nhà cung cấp. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhà cung cấp đã tạo.

   Tiếp theo, để xem thông tin chi tiết của 1 nhà cung cấp, click chọn vào nhà cung cấp đó


  Trong mục ''Liên lạc & Địa chỉ'' sẽ thể hiện chi tiết thông tin liên lạc của các thành viên trong công ty của Nhà cung cấp, bạn có thể thêm mới thông tin để tện trao đổi, liên lạc và làm việc với nhà cung cấp đó

  Sau đó, để tạo mới 1 nhà cung cấp, click chọn +Tạo 


  Có 2 tùy chọn ở đây: 

  • Chọn “Cá nhân”: Nếu nhà cung cấp là một cá nhân
  • Chọn “Công ty”: Nếu nhà cung cấp là một công ty

  Tên: Nhập tên của công ty (bắt buộc)

  Website: Trang web chính thức của nhà cung cấp

  Ngoài ra, nhập thêm thông tin khác bao gồm Địa chỉ, Thuế GTGT, Điện thoại,... (Xem thêm mục Liên hệ trong bài Các công cụ cá nhân) 

  Bảng giá nhà cung cấp

  Bảng giá nhà cung cấp: Được cấu thành từ đơn mua hàng của nhà cung cấp hoặc các cấu hình mua hàng của sản phẩm. Cho phép người dùng có thể tra cứu được bảng giá của các nhà cung cấp theo từng mặt hàng và thời gian nhất định

   Chọn Mua hàng sau đó chọn Bảng giá nhà cung cấp

  Dựa trên thông tin ghi nhận chúng ta có thể gom nhóm để so sánh bảng giá của của các nhà cung cấp tại mỗi giai đoạn khác nhau.