Hình nền Tài liệu

Mua Đã xuất bản: 16/12/2020 Lượt Xem: 1.913

Đây là chìa khóa cho các doanh nghiệp có thể nhập nhiều bảng giá nhà cung cấp để luôn cập nhật về giá của các sản phẩm.

Nhập bảng giá nhà cung cấp

 Để làm tính năng này, đến: Mua hàng  Cấu hình  Bảng giá nhà cung cấp.

Tải tài tập tin của bạn, kích Nhập  Nạp tập tin.


Sau đó bạn có thể kiểm tra xem các thông tin có chính xác không trước khi kích Nhập.

Hãy xem một mẫu nhập bảng giá và các cột được sử dụng.