Hình nền Tài liệu

Phạm Thị Ngọc Thư Mua Đã xuất bản: 07/04/2021 Lượt Xem: 1.585

Khi bạn mua cùng một mặt hàng với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, làm thế nào để tạo đơn hàng một cách nhanh nhất đối với sản phẩm này. Đây là lúc bạn sử dụng tính năng Lưới biến thể trong Odoo/ERPOnline để thực hiện điều này.

Cấu hình nhập lưới biến thể

Để được như vậy chúng ta cần kích hoạt tính năng Nhập lưới biến thể bằng cách sau: Vào ứng dụng Mua hàng >> Cấu hình >> Thiết lập >> Sản phẩm >> Nhập lưới biến thể, sau đó Lưu lại. 


Lưu ý: Hãy tạo biến thể cho sản phẩm của bạn.


Thiết lập đơn mua hàng với lưới biến thể

Hãy tạo một đơn mua hàng với sản phẩm có nhiều biến thể. Hệ thống gợi ý cho bạn toàn bộ các biến thể liên quan đến sản phẩm này qua một bảng thông tin.

 
Sau khi nhập số lượng sản phẩm cần đặt hàng, bạn ấn nút Xác nhận, Toàn bộ thông tin đặt hàng của bạn sẽ được hiển thị trên đơn hàng mua.