Hình nền Tài liệu

David Tran Mua Đã xuất bản: 16/12/2020 Lượt Xem: 2.427

Trong hoạt động kinh doanh, có trường hợp các nhà cung cấp sử dụng một đơn vị đo lường khác với đơn vị đo lường bạn sử dụng cho bán hàng. Điều này có thể gây nhầm lẫn giữa đại lượng mua hàng và đại lượng bán hàng và thậm chí làm cho bạn mất thời gian quy đổi đơn vị. Với ERPOnline, bạn có thể xử lý đơn vị đo lường khác nhau giữa mua và bán một cách dễ dàng.

Bạn hãy theo dõi các ví dụ sau đây:

  1. Bạn mua nước từ một nhà cung cấp. Nhà cung cấp bán nước bằng đơn vị Gallons. Tuy nhiên bạn bán cho khách hàng của mình theo đơn vị Lít. Do đó, bạn muốn xem số lượng mua được hiển thị bằng Gallons và bán bằng Lít.

  2. Bạn mua rèm của từ một nhà cung cấp. Các nhà cung cấp bán cho bạn rèm cửa bằng đơn vị Cuộn và bạn bán rèm cửa bằng Mét vuông.

Cấu hình

Cài ứng dụng mua hàng và bán hàng

Bước đầu tiên là đảm bảo rằng ứng dụng Bán hàng và Mua hàng đã được cài đặt bằng cách vào Ứng dụng  Tìm kiếm Ứng dụng Bán hàng và Mua hàng.


Vào ứng dụng Bán hàng, chọn: Cấu hình  Thiết lập và tích Đơn vị tính để bán hàng và mua hàng bằng đơn vị tính khác.

Kích hoạt tùy chọn Đơn vị tính


Chỉ định đơn vị đo lường mua hàng và bán hàng

Đơn vị đo lường tiêu chuẩn

Lấy các đơn vị đo lường có sẵn trong Odoo/ERPOnline là ví dụ đầu tiên, các đơn vị đo lường khác nhau giữa bán hàng và mua hàng cần phải cùng một nhóm. Các nhóm bao gồm: Đơn vị, trọng lượng, thời gian làm việc, thể tích v.v..

Có thể tạo nhóm và đơn vị đo lường của riêng bạn trong trường hợp nó không có sẵn trong hệ thống.

Giả sử chúng ta mua nước từ các nhà cung cấp của chúng ta bằng Gallons và bán cho các khách hàng bằng Lít.

Đến ứng dụng mua hàng chọn Mua hàng  Sản phẩm.

Tạo sản phẩm của riêng bạn hoặc chọn sản phẩm có sẵn. Trong thông tin chung các sản phẩm bạn có thể chọn Đơn vị tính (sẽ sử dụng trong bán hàng hàng, kho vận,...) và Đơn vị tính mua hàng (để mua hàng).

Trong trường hợp này chọn Lít cho đơn vị tính và Gallons cho đơn vị tính mua hàng.


Tạo nhóm đơn vị tính và đơn vị tính

Đây là ví dụ thứ hai của chúng ta: Bạn mua rèm cửa từ một nhà cung cấp, các nhà cung cấp bán cho bạn rèm cửa bằng đơn vị Cuộn và bán rèm cửa bằng Mét vuông.

Hai đơn vị đo lường là một phần của hai nhóm khác nhau. Nhớ rằng bạn không thể liên kết và quy đổi các đơn vị đo lường ở các nhóm khác nhau. Do đó, đầu tiên chúng ta phải tạo một nhóm đơn vị đo lường trong đó cả hai đơn vị có quan hệ quy đổi với nhau.

Để làm như vậy, đến ứng dụng bán hàng chọn: Cấu hình  Sản phẩm  Đơn vị tính. Tạo mới một nhóm đơn vị tính bằng cách chọn danh sách xổ xuống dưới và kích Tạo và sửa (xem ảnh bên dưới).


Tạo mới một nhóm đơn vị tính. Trong trường hợp này nhóm của chúng ta sẽ được gọi là Nhóm tính toán nội bộ.


Bước tiếp theo là tạo đơn vị tính Cuộn và Mét vuông và liên kết chúng tới nhóm mới.

Tạo hai đơn vị:

  • Đơn vị mét vuông thuộc nhóm tính toán nội bộ và là đơn vị gốc của nhóm này (xem ảnh bên dưới). Kiểu Đơn vị gốc của nhóm này là đơn vị đo lường được thiết lập như một tham chiếu với nhóm này. Nghĩa là các đơn vị đo lường khác sẽ được quy đổi dựa vào đơn vị đo lường này (ví dụ: 1 cuộn = 10 mét vuông, 2 cuộn = 20 mét vuông...).


  • Đối với đơn vị Cuộn, chúng ta quy đổi 1 cuộn = 10 mét vuông rèm cửa. Do đó bạn sẽ xác định Kiểu của đơn vị Cuộn là lớn hơn Đơn vị tính gốc. Tỷ lệ là 10 vì một cuộn = 10 mét vuông.


Bây giờ có thể nhập mét vuông là Đơn vị tính và Cuộn là Đơn vị tính mua hàng trên giao diện sản phẩm.