Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 26/06/2020 Lượt Xem: 4.050

Một định mức nguyên vật liệu là là một tài liệu xác định số lượng của từng nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị... cần thiết để sản xuất thành phẩm. Nó cũng bao gồm các tuyến cung ứng và hoạt động sản xuất riêng lẻ của quy trình sản xuất.Với Odoo, bạn có thể tạo nhiều BoM đến từng sản phẩm và sử dụng các BoM khác nhau để sử dụng cho quá trình sản xuất theo các biến thể của chúng. Tuy nhiên, mỗi BoM s...Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 2.834

Trong bài viết trước, ERPOnline đã hướng dẫn bạn xây dựng Định mức Nguyên vật liệu (BoM) trong Odoo , bài viết hôm nay tiếp tục chia sẻ hướng dẫn để xây dựng định mức nguyên vật liệu (BoM) cho nhiều biến thể của cùng một sản phẩm.Chỉ cần kích hoạt tính năng biến thể sản phẩm từ Cấu hình ‣ Thiết lập.Sau đó, bạn sẽ có thể chỉ định các dòng nguyên vật liệu nào sẽ được sử dụng trong sản xuất của từng ...Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 27/06/2020 Lượt Xem: 3.447

Với Odoo, bạn có thể quản lý quy trình sản xuất  theo hai cách khác nhau. Bạn có thể làm việc với một lệnh sản xuất gán tới BoM mà không gán với quy trình nhiều bược hoặc quyết định có thêm các hoạt động sản xuất và kiểm soát quy trình theo các hoạt động đó.Trong trường hợp đầu tiên, Odoo làm quản lý sản xuất đơn gian hơn và giúp bạn quản lý công việc chỉ với một đối tượng: Lệnh sản xuất. Không có...Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 03/07/2020 Lượt Xem: 2.296

Trong Odoo, bạn có thể sử dụng các bán thành phẩm để đơn giản hóa các Định mức nguyên vật liệu phức tạp hoặc để thể hiện quy trình sản xuất chính xác hơn. Một bán thành phẩm lại là thành phẩm được sản xuất ra để sử dụng như một nguyên vật liệu để tạo ra một sản phẩm khác.Một BoM sử dụng các cụm bán thành phẩm được gọi là một BoM đa cấp. BoM đa cấp được thực hiện bằng cách tạo ra một BoM cấp cao nh...Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 04/02/2021 Lượt Xem: 1.927

Đối với nhiều công ty sản xuất, một vấn đề chung là phải sản xuất đồng thời, một số sản phẩm thường được sản xuất tại cùng một năng lực sản xuất. Nếu trong thực tế, nhân viên có thể sản xuất hàng hóa tại một năng lực sản xuất khác thì không hề đơn giản.Bạn cần theo dõi công việc: khi nào và loại năng lực sản xuất nào đã được sử dụng, để bạn có thể lên lịch bảo trì một cách hiệu quả. Với Odoo, bạn ...Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 2.524

Trong một số trường hợp, các công ty cần lên lịch trình hoạt động sản xuất của họ. Làm như vậy, họ có thể sắp xếp công việc cho cả ngày và chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Nó giúp tránh việc lên lịch nhiều hoạt động sản xuất cùng một lúc khi bạn không có đủ năng lực để thực hiện.Với Odoo, các công ty có thể lên lịch ngày bắt đầu dự kiến ​​cho các lệnh sản xuất của họ. ...Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 04/02/2021 Lượt Xem: 2.591

Trong bài viết trước, ERPOnline đã giới thiệu về tính năng Lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất để đi vào thực hiện ngay. Bên cạnh đó, hệ thống ERPOnline còn có công cụ Lập kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS) để lập kế hoạch sản xuất dựa trên dự báo nhu cầu của bạn. ...Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 3.117

Việc thuê ngoài một phần hoặc tất cả các nhu cầu sản xuất của công ty bạn không phải là điều dễ dàng. Để làm cho nó hoạt động đúng, bạn phải:Quản lý kho nguyên vật liệu tại nhà thầu phụ của bạn;Gửi vật liệu mới cho các nhà thầu phụ của bạn dựa trên nhu cầu dự báo của bạn;Theo dõi các hoạt động sản xuất được thực hiện tại địa điểm nhà thầu phụ;Kiểm soát chất lượng hàng hóa nhậ...Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 02/07/2020 Lượt Xem: 2.183

Kit là một bộ các thành phần được bán cho khách hàng mà không được lắp ráp sẵn. Bộ thành phần của sản phẩm được thiết lập trong Odoo bằng Định mức nguyên vật liệu kiểu BoM Kit. Có hai cách cơ bản để cấu hình bộ thành phần, tùy thuộc vào cách quản lý kho của sản phẩm đó. Trong cả hai trường hợp, cả hai ứng dụng Tồn kho và Sản xuất phải được cài đặt.Quản lý kho với các sản phẩm theo bộNếu bạn muốn l...Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 04/02/2021 Lượt Xem: 2.261

Trong Ứng dụng Sản xuất của Odoo, bạn có thể Tháo dỡ sản phẩm. Hai trường hợp cho tình huống này bao gồm: (1) bạn có thể tháo dỡ các sản phẩm mà mình tự tạo ra hoặc (2) tháo dỡ các sản phẩm nhận được (sản phẩm được mua về).Đối với trường hợp đầu tiên, bạn đang tự sản xuất sản phẩm. Nếu một trong những sản phẩm đó có khiếm khuyết, bạn có thể muốn tháo dỡ nó, sử dụng lại một số...Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 18/03/2021 Lượt Xem: 2.083

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hàng hóa có thể bị hư hỏng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất, giá trị sử dụng...) đã quy định, phải loại bỏ nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng hoặc chế biến tiếp.Với Odoo/ERPOnline cho phép quản lý các mặt hàng phế liệu, phế phẩm theo từng địa điểm, thống kê được số lượng, truy vết nguồn gốc, thời g...