odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 26/06/2020 Lượt Xem: 4.050

Một định mức nguyên vật liệu là là một tài liệu xác định số lượng của từng nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị... cần thiết để sản xuất thành phẩm. Nó cũng bao gồm các tuyến cung ứng và hoạt động sản xuất riêng lẻ của quy trình sản xuất.Với Odoo, bạn có thể tạo nhiều BoM đến từng sản phẩm và sử dụng các BoM khác nhau để sử dụng cho quá trình sản xuất theo các biến thể của chúng. Tuy nhiên, mỗi BoM s...Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 2.834

Trong bài viết trước, ERPOnline đã hướng dẫn bạn xây dựng Định mức Nguyên vật liệu (BoM) trong Odoo , bài viết hôm nay tiếp tục chia sẻ hướng dẫn để xây dựng định mức nguyên vật liệu (BoM) cho nhiều biến thể của cùng một sản phẩm.Chỉ cần kích hoạt tính năng biến thể sản phẩm từ Cấu hình ‣ Thiết lập.Sau đó, bạn sẽ có thể chỉ định các dòng nguyên vật liệu nào sẽ được sử dụng trong sản xuất của từng ...Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 03/07/2020 Lượt Xem: 2.296

Trong Odoo, bạn có thể sử dụng các bán thành phẩm để đơn giản hóa các Định mức nguyên vật liệu phức tạp hoặc để thể hiện quy trình sản xuất chính xác hơn. Một bán thành phẩm lại là thành phẩm được sản xuất ra để sử dụng như một nguyên vật liệu để tạo ra một sản phẩm khác.Một BoM sử dụng các cụm bán thành phẩm được gọi là một BoM đa cấp. BoM đa cấp được thực hiện bằng cách tạo ra một BoM cấp cao nh...