Bùi Giang Nam Sản xuất Đã xuất bản: 04/02/2021 Lượt Xem: 1.856

Đối với nhiều công ty sản xuất, một vấn đề chung là phải sản xuất đồng thời, một số sản phẩm thường được sản xuất tại cùng một năng lực sản xuất. Nếu trong thực tế, nhân viên có thể sản xuất hàng hóa tại một năng lực sản xuất khác thì không hề đơn giản.

Bạn cần theo dõi công việc: khi nào và loại năng lực sản xuất nào đã được sử dụng, để bạn có thể lên lịch bảo trì một cách hiệu quả. Với Odoo, bạn có thể định cấu hình nó để có thể theo dõi các lệnh sản xuất và nhân viên của bạn có một năng lực sản xuất thay thế để sử dụng.

Bằng cách này, quy trình của bạn trở nên hiệu quả hơn và thời gian không hiệu quả sẽ ít được chú ý hơn.

Cấu hình năng lực sản xuất của bạn

Điều đầu tiên cần làm là chuyển đến cài đặt ứng dụng Sản xuất . Sau đó, bật tính năng Hoạt động sản xuất và nhấn lưu.


Bây giờ, hãy chuyển đến menu Năng lực sản xuất trong Dữ liệu gốc và tạo hai Năng lực sản xuất mới. Thêm các Năng lực sản xuất thứ hai thay thế cho Năng lực sản xuất thứ nhất và ngược lại.


Bước tiếp theo là tạo quy trình sản xuất của bạn . Thêm Năng lực sản xuất của bạn và một thao tác vào nó trước khi lưu.


Sau đó, bạn có thể tạo định mức nguyên vật liệu của mình và thêm các thành phần và quy trình sản xuất vào đó.


Tạo năng lực sản xuất của bạn

Bây giờ mọi thứ đã được cấu hình, bạn có thể tạo hoạt động sản xuất của mình. Chuyển đến menu Đơn hàng sản xuất và nhấn Tạo. Ở đó, thêm sản phẩm của bạn và lập kế hoạch. Trong danh sách hoạt động sản xuất, bạn có thể thấy nó đã sẵn sàng để lắp ráp.


Mỗi hoạt động sản xuất mới, sẽ được tạo trước khi kết thúc lệnh đầu tiên, sẽ được lên lịch tại năng lực sản xuất thay thế mà bạn đã định cấu hình.


Ghi chú

Hãy nhớ rằng, nếu bạn thêm thời gian sau khi sản xuất cho năng lực sản xuất của mình, bạn có thể có các đơn đặt hàng được lên lịch cho năng lực sản xuất thay thế của mình ngay cả khi đơn đặt hàng thông thường là miễn phí.