odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 03/07/2020 Lượt Xem: 2.296

Trong Odoo, bạn có thể sử dụng các bán thành phẩm để đơn giản hóa các Định mức nguyên vật liệu phức tạp hoặc để thể hiện quy trình sản xuất chính xác hơn. Một bán thành phẩm lại là thành phẩm được sản xuất ra để sử dụng như một nguyên vật liệu để tạo ra một sản phẩm khác.Một BoM sử dụng các cụm bán thành phẩm được gọi là một BoM đa cấp. BoM đa cấp được thực hiện bằng cách tạo ra một BoM cấp cao nh...