Hình nền Tài liệu

Bùi Thị Xuyền CRM Lượt Xem: 1.347

Tự động hóa việc tạo tiềm năng/cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tạo ra một tiềm năng/ cơ hội trong hệ thống.

Sử dụng liên hệ trên trang web

Trước hết, bạn truy cập vào ứng dụng web của mình:

 

Với việc cài đặt ứng dụng CRM, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ có sẵn để sử dụng trên trang web của bạn bởi nó sẽ tự động tạo ra các tiềm năng/cơ hội.

Để thay đổi sang một kênh bán hàng cụ thể, truy cập Website  Cấu hình  Thiết lập: trong phần Thông tin trao đổi bạn sẽ tìm thấy thông tin Mẫu liên hệ và nơi để thay đổi Đội ngũ bán hàng/Nhân viên bán hàng.Tạo biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh

Có thể bạn muốn biết nhiều hơn các thông tin về khách hàng khi họ sử dụng biểu mẫu liên hệ, bạn sẽ cần xây dựng mẫu liên hệ tùy chỉnh trên trang web của bạn. Các biểu mẫu liên hệ này có thể tạo ra nhiều loại bản ghi trong hệ thống (email, tiềm năng/cơ hội, nhiệm vụ dự án, phiếu hỗ trợ...).

Cấu hình

Bạn cần cài đặt module Form Builder.


Tạo biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh

Đầu tiên, truy cập trang mà bạn muốn đặt biểu mẫu liên hệ của mình. Trong chế độ chỉnh sửa, kéo trình tạo biểu mẫu vào trang và bạn sẽ có thể thêm tất cả các trường thông tin mà bạn mong muốn.

Theo mặc định, bất kỳ một biểu mẫu liên hệ mới nào sẽ gửi một email. Bạn có thể chuyển sang tạo tiềm năng/cơ hội trong bằng cách thay đổi trong Form Parameters.


Lưu ý: Nếu cùng một khách truy cập sử dụng biểu mẫu liên hệ hai lần, thông tin nhập lần thứ hai sẽ được thêm vào tiềm năng/cơ hội đầu tiên trong khu vực chatter.