odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Trần Vương Anh CRM Đã xuất bản: 13/06/2020 Lượt Xem: 4.945

Trong thời kỳ chuyển đổi số, các phương thức mua hàng của khách hàng ngày càng đa dạng. Việc bán hàng đa kênh không ngày càng phát huy tác dụng giúp doanh nghiệp thêm sức mạnh cạnh tranh. Tuy nhiên, bán hàng đa kênh cũng là con dao hai lưỡi nếu doanh nghiệp không có các công cụ hỗ trợ để tăng tốc, quản lý và thống kê các kênh bán hàng nhằm nhìn nhận và đánh giá tính hiệu quả của từng kênh. Tùy từn...Nguyễn Trần Vương Anh CRM Đã xuất bản: 28/01/2021 Lượt Xem: 1.970

Đội ngũ bán hàngMục đích: Chia thành các team bán hàng để dễ dàng và phụ trách cho từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá)Tạo mới một Kênh/Đội bán hàngBước 1: Chọn Cấu hìnhBước 2: Click vào Kênh/ Đội bán hàng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhóm, team bán hàng đã tạoBước 3: Click vào +Tạo để tạo Kênh/Đội bán hàng mớiChú thích các trường dữ liệu:Đội...Bùi Thị Xuyền CRM Đã xuất bản: 30/03/2021 Lượt Xem: 1.353

Việc tạo tiềm năng/cơ hội một cách tự động sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Mặc định, bất kỳ email nào gửi đến Bí danh email sẽ tạo ra cơ hội trong hoạt động của kênh bán hàng mặc định. ...CRM
Bùi Thị Xuyền CRM Đã xuất bản: 30/03/2021 Lượt Xem: 1.929

Trong quá trình làm việc, một số cơ hội có thể bị đánh dấu thất bại. Bạn sẽ muốn theo dõi lý do của các cơ hội thất bại này, cũng như bằng cách nào đó Odoo/ERPOnline có thể giúp bạn khôi phục chúng trong tương lai.  Đánh dấu thất bại Tại pipeline các cơ hội, bạn chọn bất kỳ cơ hội nào mà bạ...Bùi Thị Xuyền CRM Lượt Xem: 797

Tự động hóa việc tạo tiềm năng/cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tạo ra một tiềm năng/ cơ hội trong hệ thống. Sử dụng liên hệ trên trang web Trước hết, bạn truy cập vào ứng dụng web của mình:  Vớ...