Nguyễn Thị Liên Kế toán & Tài chính Đã xuất bản: 10/04/2021 Lượt Xem: 2.660

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng các bảng biểu để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp hay người quản lý nói chung dựa vào đó để nắm bắt, kiểm soát cũng như đưa ra các quyết định kinh tế như: Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hay thu hẹp...

Truy cập Kế toán > Báo cáo: Các mẫu báo cáo đặc thù được ERPOnline phát triển sẽ hiển thị cho phép lựa chọn báo cáo mong muốn.

Bảng cân đối kế toán

ERPOnline phát triển mẫu báo cáo tài chính phù hợp theo chuẩn Việt Nam, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt các thông tin. 

Xem Bảng cân đối kế toán (B01-DN) 

Người dùng có thể linh hoạt lựa chọn cách xem báo cáo như không so sánh (tức là chỉ hiện các phát sinh của thời gian xem), So sánh với kỳ trước/cùng kỳ năm trước hay tùy chỉnh khác, các tùy chọn theo nhu cầu để có cái nhìn tổng quát cũng như dễ dàng phân tích các phát sinh chi tiết.

Tại các chỉ tiêu chung, có thể mở rộng để xem chi tiết cũng như link đến sổ cái hoặc phát sinh kế toán của tài khoản, hoặc viết ghi chú để ghi nhớ lần sau xem lại. Ví dụ như xem phát sinh kế toán tiền mặt 1111

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tương tự xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN) với các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận thuần... 

Lựa chọn xem báo cáo cho tất cả các phát sinh hay chỉ xem với riêng lẻ thông tin theo từng sổ nhật ký. Ví dụ xem báo cáo kết quả kinh doanh theo sổ nhật ký Hóa đơn khách hàng, thông tin hiển thị bao gồm giá trị của doanh thu bán hàng và giá trị hàng bán trả lại

Tại đây, hệ thống cũng cho phép người dùng mở chi tiết các phát sinh xem qua sổ cái hay phát sinh kế toán.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Để xem được các thông tin phân tích sự biến động ra vào của tiền và các khoản tương đương tiền người dùng lựa chọn biểu B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các thông tin đều được hiển thị tổng hợp cũng như cho phép mở rộng xem chi tiết, cùng với các các chỉ tiêu lựa chọn kỳ báo cáo, so sánh các kỳ...

Tất cả các mẫu báo cáo đều cho phép tải xuống file dạng PDF hay excel rồi in hay lưu trữ; hoặc có thể viết thêm thông tin thuyết minh mở đầu báo cáo.

Ngoài ra, các mẫu sổ, mẫu báo cáo thông dụng thuần kế toán đều được phát triển như Sổ chi tiết tài khoản, sổ nhật ký chung, bảng cân đối số phát sinh... Hoặc sử dụng mẫu báo cáo Tóm tắt cho Quản lý để nắm bắt được các thông tin không có nhiều từ ngữ chuyên ngành kế toán.

Các mẫu báo cáo được thiết kế với các cách xem linh động, nhà quản lý có thể xem bất cứ lúc nào để nhanh chóng nắm bắt thời cơ cũng như kiểm soát được sức khỏe của doanh nghiệp phục vụ công tác ra quyết định nói chung.