Nguyễn Thị Liên Bán Đã xuất bản: 18/02/2021 Lượt Xem: 2.056

Tạo sẵn các mẫu báo giá tương thích với mỗi đối tượng khách hàng sẽ giúp các nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian. Thay vì với mỗi đối tượng khách hàng khác nhau, nhân viên bán hàng lại phải soạn lại một mẫu báo giá mới, việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vậy hãy để Odoo/ERPOnline giúp các nhân viên kinh doanh giải quyết vấn đề đó bằng việc sử dụng các mẫu báo giá đã có sẵn sao cho linh hoạt và tốc độ nhất. 

Kích hoạt tính năng các mẫu báo giá

Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy đi đến Bán hàng  Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt tính năng Mẫu báo giá.


Để thuận tiện hơn nữa, bạn có thể kích hoạt tính năng Xây dựng báo giá sẽ giúp bạn thiết kế các mẫu báo giá của bạn rất dễ dàng.


Thiết kế và sử dụng mẫu báo giá của riêng bạn

Thiết kế mẫu báo giá

Để chỉnh sửa, tạo mới và quản lý các mẫu báo giá, vào Cấu hình Mẫu báo giá. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa một mẫu báo giá đã tạo trước đó hoặc tạo mới hoàn toàn một mẫu mới.


  • Báo giá sẽ hết hạn sau: Số ngày báo giá sẽ hết hạn và không sử dụng.

  • Khu vực dòng: Tại đây người dùng có thể thiết lập danh sách sản phẩm cần báo giá bao gồm các thông tin: tên sản phẩm, số lượng, đơn vị tính, đơn giá.

  • Khu vực sản phẩm tùy chọn: Tại đây người dùng có thể thiết lập danh sách sản phẩm gợi ý cho khách hàng.

    • Ví dụ: Sản phẩm cần báo giá của bạn là Laptop, sản phẩm tùy chọn có thể là: chuột máy tính, phụ kiện laptop..

Sử dụng mẫu báo giá

Khi tạo một báo giá, bạn có thể chọn một mẫu báo giá mà bạn đã tạo trước đó ở lựa chọn Mẫu báo giá. Hệ thống sẽ điền tự động thông tin ở Mẫu báo giá vào đơn báo giá đó.


Xác nhận báo giá

Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện cho khách hàng, bạn có thể kích hoạt tùy chọn Thanh toánKý nhận trực tuyến trên chính mẫu báo giá của bạn gửi cho khách hàng. 


Đây là mẫu báo giá bạn gửi cho khách hàng, khi nhận được báo giá mà bạn gửi, khách hàng có thể xác nhận và kí trực tuyến thanh toán online, điều đó sẽ giúp khách hàng thuận tiện trong việc thanh toán đơn hàng.