Nguyễn Trọng Hải Bình Bán Đã xuất bản: 25/11/2021 Lượt Xem: 1.995

Ứng dụng Cộng tác viên sẽ giúp nhà quản trị giải quyết các nghiệp vụ sau:

 • Thiết lập chung cho toàn bộ chương trình cộng tác viên;

 • Thiết lập các quy tắc hoa hồng cụ thể cho từng sản phẩm, nhóm hàng;

 • Quản lý cộng tác viên;

 • Quản lý thanh toán chương trình cộng tác viên;

 • Tạo và quản lý thông tin của từng cộng tác viên thông qua Cổng thông tin cộng tác viên;

 • Tích hợp cộng tác viên vào trong từng đơn bán.

Cài đặt ứng dụng

Để có thể sử dụng đầy đủ các tính năng, bạn cần cài đặt 3 module sau:

Bạn truy cập vào đường link hệ thống, click vào Ứng dụng để tìm và cài đặt ứng dụng Cộng tác viên (Affiliate Management). 

Cài đặt ứng dụng Cộng tác viên - Affiliate Management

Tại kho Ứng dụng, bạn thực hiện các thao tác để cài đặt Module website như sau:

 • Trên thanh tìm kiếm, bỏ bộ lọc ứng dụng, nhập từ khóa “affiliate” để tìm ứng dụng Affiliate managent.

 • Khi đó, chọn ứng dụng Affiliate Management như hình minh họa, click vào nút “Cài đặt” màu tím.

Cài đặt ứng dụng Cộng tác viên - Affiliate Management

Thiết lập chung

Để mở danh mục các thiết lập, vào theo đường dẫn:  Cộng tác viên --> Cấu hình --> Thiết lập.

Thiết lập chung Ứng dụng Cộng tác viên - Affiliate Management

Trong danh mục này, bạn có thể thiết lập các thông tin cơ bản của chương trình Cộng tác viên:

 • Phần trăm hoa hồng mặc định: tỷ lệ hoa hồng mặc định của hệ thống. 

 • Vòng đời Cookie: thời gian tồn tại của Cookie, khách hàng mua hàng trong khoảng thời gian này thì hoa hồng sẽ được tính cho cộng tác viên giới thiệu. 

 • Thanh toán tối thiểu: định mức thanh khoản nhỏ nhất, cộng tác viên chỉ có thể rút tiền nếu hoa hồng vượt mức này.

 • Sản phẩm hoa hồng mặc định: sản phẩm/dịch vụ được viết trên hóa đơn trả hoa hồng cho cộng tác viên.

 • Cách tính hoa hồng cộng tác viên: lựa chọn giá trị cơ sở để tính hoa hồng cho cộng tác viên.

  • Sau khi giảm giá: Giá sau chiết khấu làm giá trị cơ sở của hoa hồng cộng tác viên.

  • Trước khi giảm giá: Giá trước chiết khấu làm giá trị cơ sở của hoa hồng cộng tác viên.

Quản lý cộng tác viên

Quy tắc hoa hồng đến từng nhóm hàng, sản phẩm

Mỗi sản phẩm, nhóm sản phẩm có một tỷ lệ hoa hồng riêng? Đừng lo, bạn có thể thiết lập các quy tắc hoa hồng với tỷ lệ hoa hồng khác nhau tại: Cộng tác viên --> Cấu hình --> Quy tắc hoa hồng.

Quản lý hoa hồng theo cộng tác viên

Bạn có thể tạo mới, sửa các quy tắc hoa hồng tại đây:

 •  Quy tắc hoa hồng cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm:

Thiết lập Quy tắc hoa hồng theo cộng tác viên

 • Quy tắc hoa hồng cho một hoặc nhiều sản phẩm:

Thiết lập Quy tắc hoa hồng theo cộng tác viên

 • Quy tắc hoa hồng cho tất cả sản phẩm trong trường hợp toàn bộ sản phẩm có chung chính sách cộng tác viên:

Thiết lập Quy tắc hoa hồng theo cộng tác viên

Quản lý Cộng tác viên

Đây là nơi quản lý mọi thông tin về cộng tác viên:

 • Để quản lý các mã cộng tác viên đang có của công ty, bạn hãy truy cập: Cộng tác viên --> Cộng tác viên --> Mã Affiliate.

Thiết lập mã cộng tác viên

 • Để quản lý các khoản hoa hồng chi tiết theo đơn bán đã được xác nhận, bạn hãy truy cập: Cộng tác viên --> Cộng tác viên --> Hoa hồng.

Quản lý hoa hồng cộng tác viên

 • Để quản lý các khoản hoa hồng chi tiết theo dòng sản phẩm trên đơn bán, bạn hãy truy cập Cộng tác viên --> Cộng tác viên --> Chi tiết hoa hồng.

Quản lý hoa hồng cộng tác viên

 • Để quản lý thông tin liên lạc của từng cộng tác viên, bạn hãy truy cập Cộng tác viên --> Cộng tác viên --> Cộng tác viên.

Quản lý thông tin cộng tác viên

Quản lý thanh toán chương trình cộng tác viên

Mọi thông tin cũng như yêu cầu thanh toán của cộng tác viên được tập hợp tại đây:

 •  Để tạo thủ công yêu cầu thanh toán cho cộng tác viên, bạn hãy truy cập: Cộng tác viên --> Thanh toán hoa hồng --> Đề nghị thanh toán.

Quản lý thanh toán chương trình cộng tác viên

 •  Để phê duyệt, tạo hóa đơn thanh toán các yêu cầu thanh toán của cộng tác viên, bạn hãy truy cập: Cộng tác viên --> Thanh toán hoa hồng --> Yêu cầu chờ duyệt.

Quản lý thanh toán chương trình cộng tác viên

 •  Để truy xuất thông tin về các khoản hoa hồng đã thanh toán, bạn hãy truy cập: Cộng tác viên --> Thanh toán hoa hồng --> Yêu cầu đã thanh toán.

Quản lý thanh toán chương trình cộng tác viên

Cổng thông tin cộng tác viên

Tại cổng thông tin, cộng tác viên có thể tương tác với công ty cũng như truy cập các thông tin về chương trình cộng tác viên của người đó.

Cổng thông tin cộng tác viên

 • Để cộng tác viên có thể sử dụng cổng thông tin, bạn cần tạo một Portal User tương ứng. Ngay sau khi tạo, hệ thống sẽ tự động tạo một mã cộng tác viên cho Portal User đó.

                Xem thêm: Tạo và phân quyền người dùng - Odoo 13.0 | ERPOnline

 • Trong trường hợp Portal User chưa có mã cộng tác viên, khi họ đăng nhập vào hệ thống và chọn Affiliate Program, hệ thống sẽ tự động tạo một mã cộng tác viên cho Portal User đó.

Cổng thông tin cộng tác viên

 • Tại Cổng thông tin, cộng tác viên tạo các đường dẫn tới sản phẩm cần tiếp thị tại Affiliate Program --> Affiliate Links.

Cổng thông tin cộng tác viên

Cộng tác viên có thể dùng ấn phím Copy để sao chép nhanh đường link sản phẩm để tiếp thị tới khách hàng

Khách hàng khi sử dụng đường link được tạo ở trên sẽ được dẫn tới trang sản phẩm có gắn mã cộng tác viên, nếu quá trình mua hàng hoàn tất trong khoảng thời gian của Cookie Life, cộng tác viên sẽ được tính hoa hồng.

 • Tất cả các khoản hoa hồng được xác nhận của cộng tác viên được lưu trữ và thể hiện trong  Affiliate Program --> Affiliate Commissions.

Cổng thông tin cộng tác viên

 • Khi cộng tác viên đạt giá trị hoa hồng lớn hơn Minimum Payout, họ có thể vào
  Affiliate Program --> Affiliate Payment Requests để tạo yêu cầu thanh toán.

Cổng thông tin cộng tác viên

 • Với các yêu cầu thanh toán đã được phê duyệt, cộng tác viên có thể theo dõi tiến trình thanh toán hóa đơn cũng tra cứu thông tin các hóa đơn đã được trả trong Affiliate Program --> Affiliate Invoices.

Cổng thông tin cộng tác viên

Tích hợp cộng tác viên vào đơn bán

Để quản lý, lưu trữ thông tin công việc của cộng tác viên chi tiết đến từng đơn bán, Viindoo hỗ trợ gán mã cộng tác viên vào từng đơn bán, thực hiện thông qua 2 cách thức:

 1. Gán tự động vào đơn bán khi khách hàng sử dụng đường dẫn do cộng tác viên cung cấp (trong phần 6. Cổng thông tin cộng tác viên).

 2. Nhân viên bán hàng gán thủ công mã cộng tác viên vào Báo giá.

Tích hợp cộng tác viên vào đơn bán