odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Bán Đã xuất bản: 18/02/2021 Lượt Xem: 2.092

Tạo sẵn các mẫu báo giá tương thích với mỗi đối tượng khách hàng sẽ giúp các nhân viên bán hàng tiết kiệm thời gian. Thay vì với mỗi đối tượng khách hàng khác nhau, nhân viên bán hàng lại phải soạn lại một mẫu báo giá mới, việc đó sẽ mất rất nhiều thời gian.Vậy hãy để Odoo/ERPOnline giúp các nhân viên kinh doanh giải quyết vấn đề đó bằng việc sử dụng các mẫu báo giá đã có sẵn...