Hoàng Thị Hảo Bán Đã xuất bản: 25/03/2021 Lượt Xem: 1.904

Rất nhiều trường hợp đơn bán hàng trên hệ thống được tạo ra nhưng nhiều người tham gia chỉnh sửa, không thể thống nhất được. Vì vậy, tính năng khóa khi đơn bán đã được xác nhận sẽ tối ưu hơn cho người sử dụng.

Cách thiết lập

Để tính năng này được thực hiện, bạn cần đến Ứng dụng >> Cấu hình >> Thiết lập.  

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text

Khoá đơn bán

Sau khi thiết lập tính năng này, bạn vào Ứng dụng Bán hàng >> Đơn bán >> Báo giá để tạo một báo giá mới. Bạn cần nhập đầy đủ thông tin khách hàng cũng như sản phẩm cần bán.

Odoo • Image and Text

Sau khi ấn xác nhận thì báo giá sẽ chuyển thành đơn bán và tự động khoá

Odoo • Text and Image

Lưu ý: trong trường hợp cần sửa đơn bán này thì bạn có thể sử dụng nút "Thôi khoá" để có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa các dữ liệu như địa chỉ xuất hoá đơn/giao hàng và số lượng, đơn giá của sản phẩm. Tuy nhiên việc chỉnh sửa chỉ có thể thực hiện được ở tài khoản quản trị. 

 Quay về đầu trang

Tham khảo thêm các tính năng về Quản lý Bán hàng cùng những bài viết liên quan để có trải nghiệm toàn diện hơn với hệ thống ERPOnline.