Nguyễn Thị Liên Giới thiệu chung Đã xuất bản: 17/07/2020 Lượt Xem: 6.217

Trước khi tìm hiểu về biến thể sản phẩm và cách tạo biến thể trong Odoo, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tạo sản phẩm

Biến thể sản phẩm được sử dụng để mô tả các sản phẩm cùng loại nhưng khác nhau về một số tính chất như màu sắc, kích thước, dung lượng…VD: Đối với sản phẩm Điện thoại A có 2 phiên bản màu trắng và đen, bộ nhớ 32GB và 64GB. Như vậy sản phẩm Điện thoại A sẽ có 4 biến thể:

 • Điện thoại A: màu trắng, 32GB

 • Điện thoại A: màu đen, 32GB

 • Điện thoại A: màu trắng, 64GB

 • Điện thoại A: màu đen, 64GB


Kích hoạt tính năng biến thể sản phẩm

Trước tiên, người dùng cần cấu hình kích hoạt chức năng quản lý Biến thể cho phần mềm. Vào Kho vận/ Cấu hình/ Tích chọn Biến thể và tùy chọn/ Lưu


Thuộc tính và giá trị thuộc tính sản phẩm

Thuộc tính (Attribute): Thể hiện một đặc tính riêng biệt mà bạn muốn phân rõ giữa các phiên bản sản phẩm. Ví dụ: màu sắc, kích cỡ, chất liệu…

Giá trị thuộc tính (Value Attribute):Tương ứng với mỗi Thuộc tính sẽ có một hay nhiều giá trị thuộc tính khác nhau. Ví dụ: thuộc tính màu sắc có các giá trị: màu vàng, màu đỏ; thuộc tính kích cỡ có: S, M, L

Để tạo các thuộc tính và giá trị thuộc tính, bạn sử dụng menu: Kho hàng/Cấu hình/Sản phẩm/Thuộc tính


 • Tên thuộc tính

 • Kiểu hiển thị: là các kiểu sẽ hiển thị trong các tính huống cụ thể. Tùy vào kiểu bạn chọn sẽ cho bạn các công cụ tiếp theo để thiết lập. ví dụ bảng màu cho kiểu Màu sắc

 • Chế độ tạo biến thể:

  • Ngay lập tức: Tất cả các biến thể sẽ được tạo ngay sau khi tạo các thuộc tính và giá trị thuộc tính khi nó được thêm vào sản phẩm

  • Động: Một biến thể chỉ được tạo ra khi thuộc tính và giá trị thuộc tính được thêm vào đơn bán

  • Không tạo biến thể: Biến thể sẽ không được tạo cho thuộc tính này

Cách tạo biến thể sản phẩm

Trên form sản phẩm, tab biến thể, chọn thuộc đính và các giá trị thuộc tính muốn áp dụng cho sản phẩm này. Sau khi lưu, bạn sẽ có các biến thể tương ứng sinh ra (xem hình)


Số lượng biến thể sinh ra sẽ dựa váo số thuộc tính. Như ví dụ trên sẽ là 4*2 = 8 biến thể được sịnh ra.  


Quản lý giá biến thể sản phẩm

Việc tạo các biến thể thay vì tạo các sản phẩm riêng lẻ giúp bạn quản lý giá của các dòng sản phẩm theo một số quy tắc nhất định và khi có sự thay đổi giá, chúng ta dễ dàng cập nhật hàng loạt thay vì cập nhật giá từng sản phẩm lẻ.

Trên form sản phẩm, chọn cấu hình biến theer:


Lúc này bạn có bảng thiết lập để cộng hoặc trừ giá trị của biến thể so với sản phẩm chính:


Theo ví dụ này sản phẩm chính có giá 16.000.000đ. Mỗi giá trị thuộc tính sẽ được cộng thêm 1 phần giá trị:

 • Màu xanh: + 0 đ

 • Màu đỏ: + 1.000.000đ

 • Màu tím: + 500.000đ

 • Màu vàng: + 2.000.000đ

 • Dung lượng 16G: 0đ

 • Dung lượng 32G: 1.500.000đ

Lúc này giá biến thể sẽ thay đổi theo quy tắc chúng ta đã thiết lập:


Các tình huống có thể chọn biến thể

Đơn bán:


Đơn mua:


Dịch chuyển kho:


Sản xuất: