odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Vũ Thùy Dương Công cụ Cá nhân Đã xuất bản: 04/01/2022 Lượt Xem: 1.959

Mạng xã hội Doanh nghiệp (Thảo luận) là nơi bạn có thể cộng tác, trao đổi thông tin cả trong và ngoài hệ thống. Ứng dụng được xem như một công cụ hữu ích giúp bạn tăng năng suất, cũng như quản lý hiệu quả đầu mục công việc. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về ứng dụng cũng như hướng dẫn sử dụng các tính năng của ứng dụng Thảo l...Trần Thị Lâm Anh Social Marketing Đã xuất bản: 05/01/2022 Lượt Xem: 1.653

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo và quản lý bài đăng Mạng xã hội, với ứng dụng Mạng xã hội Tích hợp (Social Marketing) của Odoo/ ERPOnline.  Như đã đề cập ở bài giới thiệu tổng quan về ứng dụng Mạng xã hội Tích hợp, hệ thống Odoo/ ERPOnline cho phép người dùng đăng một bài viết trên nhiều trang mạng xã hội cùng lúc....Nguyễn Trần Vương Anh Công cụ Cá nhân Đã xuất bản: 21/07/2020 Lượt Xem: 2.573

Tất cả các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp hầu như từ việc thiếu thông tin hoặc trao đổi thông tin không tập trung minh bạch. Hầu như các doanh nghiệp thường sử dụng các công cụ như tín nhắn facebook, zalo... hay điện thoại, nhắn tin để tra đổi các thông tin giữa các cá nhân trong công ty hoặc thậm chí với cả khách hàng. Tuy nhiên các công cụ này không tập trung và mang tính cá nhân hóa nê...