odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Vũ Thùy Dương Công cụ Cá nhân Đã xuất bản: 04/01/2022 Lượt Xem: 1.959

Mạng xã hội Doanh nghiệp (Thảo luận) là nơi bạn có thể cộng tác, trao đổi thông tin cả trong và ngoài hệ thống. Ứng dụng được xem như một công cụ hữu ích giúp bạn tăng năng suất, cũng như quản lý hiệu quả đầu mục công việc. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về ứng dụng cũng như hướng dẫn sử dụng các tính năng của ứng dụng Thảo l...