Trần Thị Lâm Anh Social Marketing Đã xuất bản: 04/01/2022 Lượt Xem: 4.732

Qua bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu tại sao cần sử dụng đến ứng dụng Tích hợp Mạng xã hội Social Marketing, cũng như cách đơn giản để cài đặt ứng dụng trong hệ thống Odoo/ ERPOnline.  Hằng ngày, có rất nhiều bài viết được liên tục đăng tải/ cập nhật trên các trang mạng xã hội. Với mỗi doanh nghiệp, việc truyền thông hình ảnh...Trần Thị Lâm Anh Social Marketing Đã xuất bản: 05/01/2022 Lượt Xem: 1.692

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo và quản lý bài đăng Mạng xã hội, với ứng dụng Mạng xã hội Tích hợp (Social Marketing) của Odoo/ ERPOnline.  Như đã đề cập ở bài giới thiệu tổng quan về ứng dụng Mạng xã hội Tích hợp, hệ thống Odoo/ ERPOnline cho phép người dùng đăng một bài viết trên nhiều trang mạng xã hội cùng lúc....