Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 2.305

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách thiết lập thuế xuất nhập khẩu cho hàng hóa một cách nhanh chóng, dễ dàng với ứng dụng Xuất nhập khẩu của Odoo/ ERPOnline. 

Trước hết, để có thể thiết lập thuế xuất nhập khẩu cho sản phẩm, bạn cần cài đặt sẵn các ứng dụng “Kho”, “Mua hàng”, “Hóa đơn”/ “Kế toán”.

Các loại thuế xuất nhập khẩu được cấu hình trên giao diện sản phẩm sẽ được tự động điền vào cột "Các loại thuế" trong Hồ sơ thông quan. Để bắt đầu, hãy mở giao diện sản phẩm, điều hướng đến menu Kế toán và làm theo hướng dẫn sau đây.

Thiết lập Thuế Nhập khẩu 

Trong trường Thuế Nhập khẩu, chọn các thuế nhập khẩu mà bạn đã cấu hình (xem thêm: Cách cấu hình thuế xuất/ nhập khẩu). Odoo/ERPOnline cho phép người dùng lựa chọn nhiều hơn một loại Thuế nhập khẩu cho mỗi sản phẩm.


Thiet-lap-thue-nhap-khau-trong-Odoo-ERPOnlineThiết lập Thuế Xuất khẩu 

Tương tự, ở trường Thuế Xuất khẩu, bạn chọn loại Thuế Xuất khẩu đã được cấu hình trước đó (Xem thêm Cách cấu hình thuế xuất/ nhập khẩu). 

Thiet-lap-thue-xuat-khau-trong-Odoo-ERPOnline


Thuế xuất/ nhập khẩu sẽ tự động hiển thị ở cột "Các loại thuế" và phần "Tính toán Thuế" trong Hồ sơ thông quan như dưới đây:

Thue-xuat-nhap-khau-trong-Ho-so-thong-quan-cua-Odoo-ERPOnline

Lưu ý: Các thuế nhập khẩu trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích tham khảo, thuế suất thực tế có thể thay đổi dựa theo quy định của mỗi quốc gia và tính chất sản phẩm. 

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất việc thiết lập thuế xuất nhập khẩu cho sản phẩm với ứng dụng Xuất Nhập khẩu của Odoo/ ERPOnline. Tiếp theo, hãy cũng tìm hiểu cách Tạo Hồ sơ thông quan trong ứng dụng Xuất nhập khẩu của Odoo/ ERPOnline qua bài viết dưới đây.