Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 2.130

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam có rất nhiều lợi thế về ưu đãi thuế quan, chính sách mở trong việc tiếp cận nguồn cung nguyên vật liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính... Tuy nhiên, để tăng trưởng và phát triển bền vững, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cần tập trung cải thiện hiệu quả quản lý, cân đối ch...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 2.179

Những bước nhập khẩu hàng hóa được giới thiệu trong bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc nắm được một quy trình nhập hàng cơ bản trong Odoo/ERPOnline.Bước 1: Cấu hình Thuế nhập khẩuTrước hết, bạn cần tạo thuế nhập khẩu được áp dụng cho Hồ sơ thông quan đối với các sản phẩm nhất định. Tham khảo bài viết Cấu hình thuế xuất/nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.Bước 2: Áp dụng Thuế nhập khẩu cho Sản ph...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 1.832

Những bước xuất khẩu hàng hóa được giới thiệu trong bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc nắm được một quy trình xuất hàng cơ bản trong Odoo/ERPOnline.Bước 1: Cấu hình Thuế xuất khẩuTrước hết, bạn cần tạo thuế xuất khẩu được áp dụng cho Hồ sơ thông quan đối với các sản phẩm nhất định. Tham khảo bài viết Cấu hình thuế xuất/nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.Bước 2: Áp dụng Thuế xuất khẩu cho Sản ph...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 1.971

Ở bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách cấu hình thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, đơn giản với ứng dụng Xuất Nhập khẩu của Odoo/ ERPOnline.  Bước 1: Truy cập module Xuất Nhập khẩu >> Chọn menu Cấu hình >> Các loại th...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 2.271

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách thiết lập thuế xuất nhập khẩu cho hàng hóa một cách nhanh chóng, dễ dàng với ứng dụng Xuất nhập khẩu của Odoo/ ERPOnline.  Trước h...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 04/12/2021 Lượt Xem: 1.611

Khai báo thông quan xuất nhập khẩu có thể tạo được từ các vị trí khác nhau trong hệ thống:Cách 1: Trong ứng dụng Xuất nhập khẩu, mục "Hồ sơ thông quan"Cách 2: Trong ứng dụng Bán hàng/Mua hàng, tương ứng trên Đơn bán/ Đơn mua Cách 3: Trong ứng dụng Kho vận, trên các phiếu Nhập/Xuất hàng hóa xuất nhập khẩuTrong bài này, ERPOnline s...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 04/12/2021 Lượt Xem: 1.206

Trong ứng dụng Xuất nhập khẩu, nếu bạn thiết lập chính xác danh sách biểu thuế, hệ thống sẽ hỗ trợ bạn tính toán số tiền thuế phải nộp cho lô hàng đó và tạo ra các bút toán kế toán tương ứng.Bước 1: Truy cập ứng dụng Xuất Nhập khẩu, chọn Hồ sơ thông quan cần thanh toán.Bước 2: Sau đó, nhấn chọn một Hồ sơ thông quan cần thanh toán thuế, và chọn nút Thanh toán thuế.Bước 3: Khi đó, hệ thống sẽ xuất h...Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 28/05/2021 Lượt Xem: 2.113

Định nghĩa Chi phí về kho Chi phí về kho (Landed cost) là tập hợp các chi phí liên quan trực tiếp tới quá trình thu mua hàng hóa (tron...