Nguyễn Phương Dung Xuất - Nhập khẩu Đã xuất bản: 04/12/2021 Lượt Xem: 1.210

Trong ứng dụng Xuất nhập khẩu, nếu bạn thiết lập chính xác danh sách biểu thuế, hệ thống sẽ hỗ trợ bạn tính toán số tiền thuế phải nộp cho lô hàng đó và tạo ra các bút toán kế toán tương ứng.

Bước 1: Truy cập ứng dụng Xuất Nhập khẩu, chọn Hồ sơ thông quan cần thanh toán.

erponline ho so xuat nhap khau

Bước 2: Sau đó, nhấn chọn một Hồ sơ thông quan cần thanh toán thuế, và chọn nút Thanh toán thuế.

erponline thanh toan thue xuat nhap khau

Bước 3: Khi đó, hệ thống sẽ xuất hiện giao diện thanh toán, trong đó có đề xuất số tiền và phương thức thanh toán thuế. Bạn vẫn có thể điều chỉnh các thông tin này, và sau đó nhấn chọn Thanh toán.

erponline thanh toan thue

Khi một Hồ sơ thông quan ở trạng thái Đã xác nhận, hệ thống sẽ tự động tạo ra các Bút toán kế toán liên quan và tính toán Chi phí nhập kho của lô hàng. Bạn có thể xem chi tiết các thông tin này ở các nút phía trên bên phải giao diện.

 erponline-but-toan-thue-và-chi-phi-nhap-kho

Chọn Bút toán Sổ nhật ký để xem chi tiết các bút toán đã thực hiện.

 erponline-but-toan-thue-và-chi-phi-nhap-kho

Hệ thống đã tự động hạch toán số tiền vào các đầu tài khoản theo Thông tư Kế toán.

 erponline-but-toan-thue-và-chi-phi-nhap-kho