Tô Lan Anh Điểm Bán lẻ Đã xuất bản: 03/02/2021 Lượt Xem: 2.048

Trong Odoo,  Vị thế tài chính cho phép áp dụng các loại thuế khác nhau dựa trên vị trí địa lý của khách hàng. Trong một Điểm bán hàng, chẳng hạn như nhà hàng, nó có thể được sử dụng để áp dụng các loại thuế khác nhau tùy thuộc vào trường hợp khách hàng ăn uống tại chỗ mang đi.

Thiết lập vị thế tài chính cho PoS

Để bật tính năng này, hãy truy cập Điểm bán hàng  Cấu hình  Điểm bán hàng và kiểm tra Vị thế tài chính trên mỗi đơn đặt hàng. Bây giờ, bạn có thể chọn các vị trí tài chính mà bạn muốn cho PoS của mình.

** Lưu ý: Bạn cần tạo trước các chính sách tài khóa để thưc hiện tính năng này

Sử dụng vị thế tài khóa

Khi ở trên giao diện PoS của bạn, hãy nhấp vào nút Thuế. Bây giờ, hãy chọn vị thế tài khóa bạn cần cho đơn hàng hiện tại.

Cấu hình vị thế tài khóa mặc định

Nếu bạn muốn sử dụng vị thế tài khóa mặc định, hãy chuyển đến Điểm bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Điểm bán hàng và bật Vị trí tài khóa. Bây giờ, hãy chọn một cái để đặt làm mặc định.