Trần Thu Ngọc Warranty Published: 2/26/22 Hits: 1,567

             Giới thiệu chung tính năng

             Ứng dụng Bảo Hành quản lý các chính sách, quy trình yêu cầu bảo hành và cho phép khai báo các chính sách bảo hành áp dụng cho từng sản phẩm. Bên cạnh đó, ứng dụng Bảo Hành cũng cung cấp các tính năng sau:

             • Thiết lập chính sách bảo hành trên giao diện sản phẩm:

              • Theo mốc thời gian (24 tháng, 36 tháng...)

              • Theo mốc hoạt động của sản phẩm (1000 giờ, 2000 km...)

              • Tự động tính toán ngày hết hạn bảo hành.

             • Tra cứu thông tin bảo hành theo số lô/sê-ri:

              • Tra cứu thông tin sản phẩm.

              • Kiểm tra ngày hết hạn bảo hành.

             • Phân tích, báo cáo bảo hành theo nhiều tiêu chí: đối tác, sản phẩm, tình trạng bảo hành, số lô/sê-ri...

             • Tích hợp thông minh với các ứng dụng khác (Sửa chữa, mua, bán, kho, thiết bị)

             Cài đặt

             Để cài đặt ứng dụng này, bạn cần truy cập Ứng dụng, sau đó tìm kiếm và cài đặt module Bảo Hành (Warranty Management) (to_warranty_management).

             erponline-cai-dat-ung-dung-bao-hanh

             Lưu ý rằng khi cài đặt module Bảo Hành (Warranty Management) thì một số các module kỹ thuật khác đồng thời cũng được tự động cài đặt để bổ sung và hoàn thiện tính năng.

             Sau khi cài đặt xong, bạn có thể thấy ứng dụng Bảo Hành được hiển thị tại màn hình giao diện chính của phần mềm.

             erponline-ung-dung-bao-hanh-tai-giao-dien-chinh

             Phân quyền người dùng

             Truy cập vào ứng dụng Thiết lập >> Người Dùng >> Quản lý người dùng >> Chọn người dùng cần thiết lập >> Sửa.

             Trong phần Khác/Quản lý Bảo hành có 3 lựa chọn:

             erponline-thiet-lap-phan-quyen-nguoi-dung-ung-dung-bao-hanh

             • Để trống: Người dùng sẽ không nhìn thấy ứng dụng Bảo Hành trong giao diện chính.

             • Nhân viên Bảo hành: Có thể xem, tạo và sửa các yêu cầu và chính sách bảo hành. 

             • Quản lý Bảo hành: Có thể xem, tạo, sửa và xóa các yêu cầu và chính sách bảo hành. Bên cạnh đó, sẽ có thêm quyền xem báo cáo của ứng dụng Bảo Hành.

             Như vậy, chúng ta đã hoàn tất tìm hiểu tổng quan bao gồm tính năng chính, cài đặt và phân quyền người dùng của ứng dụng Bảo Hành. Hãy tham khảo thêm bài viết Quản lý Lệnh Bảo Hành trong Odoo/ERPOnline dưới đây để được hướng dẫn chi tiết.