Trần Thu Ngọc Warranty Published: 2/26/22 Hits: 1,573

Giới thiệu chung tính năng Ứng dụng Bảo Hành quản lý các chính sách, quy trình yêu cầu bảo hành và cho phép khai báo các chính sách bảo hành áp dụng cho từng sản phẩm. Bên cạnh đó, ứn...Trần Thị Lâm Anh Warranty Published: 3/30/22 Hits: 1,333

Ứng dụng quản lý Bảo hành của Viindoo hỗ trợ quản lý chính sách, quy trình bảo hành và các yêu cầu bảo hành cho nhiều sản phẩm cùng lúc. Qua đó, doanh nghiệp có thể theo dõi, hỗ trợ khách hàng kịp thời, quản lý thông tin một cách đầy đủ, chính xác giữa các nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa, hay mua hàng, bán hàng, kho, quản lý thiết bị…  Thiết lập thông tin bảo hành  ...