Phiên bản Odoo

 Odoo Version

Odoo 15  (Mới nhất)

Tên đăng nhập:  admin
Mật khẩu: admin

Odoo 14 (Khuyến khích)

Tên đăng nhập: ceo
Mật khẩu: ceo

Odoo 13

Tên đăng nhập: ceo
Mật khẩu: ceo