Nguyễn Thị Liên Human Resource Published: 2/5/21 Hits: 3,859

Hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý về thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Chính vì vậy, trong các doanh nghiệp, người phụ trách nhân sự luôn mong muốn rằng họ có thể quản lý hợp đồng của từng nhân viên một cách có hiệu quả, đảm bảo được các quyền lợi của nhân viên và nghĩa vụ pháp lý với các tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Odoo • Text and Image

Trên Odoo/ERPOnline hỗ trợ quản lý hợp đồng trên các giao diện khác nhau: dạng Kanban, dạng danh sách.

Với dạng Kanban, người dùng có thể nhìn trực quan theo từng giai đoạn của hợp đồng như sau:Tạo hợp đồng lao động

Khi muốn khởi tạo một hợp đồng mới, người dùng truy cập Ứng dụng Nhân viên >> Nhân viên >> Hợp đồng >> bấm Tạo.

Odoo • Text and Image

Màn hình chi tiết của hợp đồng xuất hiện, để người dùng cập nhật thông tin:


Đối với phần thông tin chung:

 • Tham chiếu hợp đồng: số hợp đồng gắn với nhân viên.

 • Người lao động: tên nhân viên.

 • Phòng ban.

 • Chức vụ.

 • Cấu trúc lương: chọn các cấu trúc lương phù hợp. Mỗi cấu trúc được thiết lập gắn với các công thức tính toán liên quan đến lương của người lao động.

Chi tiết hợp đồng:

 • Ngày bắt đầu: ngày ứng viên được chính thức ký kết trở thành nhân viên công ty.

 • Ngày kết thúc : ngày kết thúc hợp đồng lao động.

 • Ngày kết thúc thử việc: ngày kết thúc thời gian thử việc của nhân viên.

 • Thời gian làm việc: nơi định nghĩa khung giờ làm việc cụ thể theo từng nhân viên.

 • Chế độ tính lương: mức lương của nhân viên được tính dựa trên cơ sở giờ làm việc hay ngày làm việc.

 • Chính sách thuế TNCN và quy tắc thuế trong hợp đồng nhân viên: ERPOnline đã xây dựng và phát triển tính năng bản địa hóa cho việc xác định tính thuế TNCN đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam, trong khi phiên bản của Odoo chưa hỗ trợ.

 • Chịu trách nhiệm: người chịu trách nhiệm xác thực hợp đồng của nhân viên, ở đây cụ thể là người được phân công thuộc bộ phận nhân sự.

 • Tài khoản chi phí: tài khoản chi phí gắn với các khoản chi cho nhân viên.

 • Tài khoản kế toán quản trị: tài khoản được thiết lập để tạo các phát sinh kế toán quản trị liên quan đến các phiếu lương của hợp đồng này.

 • Thông tin lương: 


 • Tiền công/tiền lương: lương cơ bản của nhân viên.

 • Phúc lợi hàng tháng: Các khoản đãi ngộ theo chính sách công ty cho nhân viên.

 • Lương tổng = tiền công/tiền lương + Phúc lợi hàng tháng.

Ghi nhận đóng góp:

 • Các kiểu đóng góp từ lương cơ bản ở Việt Nam bao gồm các chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn (tùy thuộc thỏa thuận trong hợp đồng).


Lưu ý, bạn bắt buộc phải khai báo chi tiết và đầy đủ nhất những thông tin về lương cơ bản cũng như các phúc lợi để phục vụ công tác tính lương.

Hợp đồng ngay lập tức có hiệu lực khi bạn chọn Lưu và chọn Khởi động. Những thông tin trong hợp đồng sẽ là căn cứ quan trọng trong việc tính toán lương, các khoản bảo hiểm mà TVTMA phát triển ở ứng dụng Bảng lương.

Quản lý trạng thái hợp đồng

Sau khi tạo xong hợp đồng người dùng bấm nút "Khởi động". Hợp đồng sẽ được chuyển từ trạng thái "Tạo mới" sang trạng thái "Đang chạy". Các thông tin lương và các khoản đóng góp trên hợp đồng sẽ được tự động sử dụng để tính toán phiếu lương hàng tháng cho nhân viên.


Khi hết hạn hợp đồng, hệ thống sẽ cập nhật chuyển trạng thái hợp đồng sang "Hết hạn". Đồng thời trên hệ thống sẽ xuất hiện thêm một nút gợi ý cho người dùng "Gia hạn". Nếu người dùng bấm vào nút "Gia hạn" hệ thống sẽ chuyển từ trạng thái "Hết hạn" về trạng thái "Đang chạy".