Hue Nguyen Human Resource Published: 12/15/21 Hits: 4,972

Quản lý Vào/Ra (Attendance) là một công tác quan trọng trong Doanh nghiệp nhằm khai báo về sự hiện diện tại chỗ làm, giờ vào ca, lúc tan ca của nhân viên, là cơ sở để Quản lý nhân sự và Kế toán nắm được số ngày công, giờ công của nhân viên và có thể căn cứ vào dữ liệu này để tính toán lương.Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách Cài đặt và Phân quyền người dùng cho ứng dụng Quản lý Chấ...Hue Nguyen Human Resource Published: 1/29/22 Hits: 2,630

Thiết lập Máy chấm công với hệ thống Odoo/ERPOnline 1. Cài đặt mô-đun Máy chấm công Để kết nối Odoo/ERPOnline với Máy chấm công Sinh trắc học, bạn cần cài đặt mô-đun Máy chấm công (Biometric Attendance Device) có tên kỹ thuật là to_atten...