Quản lý quan hệ khách hàng

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Quản lý Quan hệ Khách hàng được thiết kế bằng cách tích hợp một số Odoo ứng dụng và mô-đun để cung cấp cho các công ty một cách tiếp cận tốt hơn để quản lý các tương tác với khách hàng hiện tại và tương lai. Với giải pháp này, bạn có thể quản lý các kênh bán hàng, xây dựng hồ sơ khách hàng, phân khúc khách hàng với các tiêu chí. Nó cũng cung cấp một cách hiệu quả để tổ chức và lưu trữ các cuộc gọi điện thoại, cuộc họp, hành động tiếp theo của bạn, v.v. Ngoài ra, giải pháp đi kèm với hệ thống báo cáo và phân tích phong phú để giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc về khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đưa ra quyết định thông minh một cách nhanh chóng. Giải pháp này cũng tiết kiệm thời gian của bạn và giúp bạn giao tiếp với khách hàng của mình theo cách sáng tạo bằng cách sử dụng hệ thống email và mạng xã hội doanh nghiệp tích hợp.

Ứng dụng & Mô-đun tích hợp

Quản lý quan hệ khách hàng

Theo dõi nguồn gốc cơ hội kinh doanh (opotunities) của bạn với mô hình Kanban chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Khi bạn làm việc trong kênh bán hàng và nhận được thông tin tức thời về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội mới và doanh thu dự kiến​​.
Chi tiết...

Chiến dịch gửi thư hàng loạt

Cho phép gửi thư marketing tới một danh sách các khách hàng. Phân tích, thống kê số lần thư được mở, số lần phản hồi,... Cho phép liên kết với các tài liệu trong hệ thống (Đơn hàng, Hóa đơn, Khách hàng, Nhà cung cấp,...) để có được nội dung hoàn toàn động và linh hoạt.
Chi tiết...

Phân khúc khách hàng

Theo dõi nguồn gốc cơ hội kinh doanh (opotunities) của bạn với mô hình Kanban chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Khi bạn làm việc trong kênh bán hàng và nhận được thông tin tức thời về các hành động tiếp theo, tin nhắn mới, cơ hội mới và doanh thu dự kiến​​.
Chi tiết...

Chiến dịch gửi thư hàng loạt

Cho phép gửi thư marketing tới một danh sách các khách hàng. Phân tích, thống kê số lần thư được mở, số lần phản hồi,... Cho phép liên kết với các tài liệu trong hệ thống (Đơn hàng, Hóa đơn, Khách hàng, Nhà cung cấp,...) để có được nội dung hoàn toàn động và linh hoạt.
Chi tiết...

Từ tiềm năng tới phát sinh

Khi nhận được một email phản hồi từ khách hàng, hệ thống sẽ tự động tạo một tiềm năng và phân hệ này cho phép liên kết một tiềm năng với một vấn đề phát sinh trong quản trị dự án.
Chi tiết...

Quản lý khiếu nại

Cho phép quản lý các khiếu nại của khách hàng, đồng thời gán người phụ trách trên từng khiếu nại. Theo dõi tình trạng của từng khiếu nại như: Mới tạo, Đang xử lý, Đã xử lý, Từ chối.
Chi tiết...