Phân hệ Gamification​

Sẵn sàng, Chuẩn bị, Tiến hành!

 

Sẵn sàng, Chuẩn bị, Tiến hành!

Phần mềm Gamification của Odoo đưa ra cho bạn những cách đơn giản để thúc đẩy và đánh giá nhân viên tại nơi làm việc.

Mục tiêu được gán thông qua những thách thức để đánh giá và so sánh các thành viên trong nhóm với nhau thời gian và thông qua thời gian thực hiện.

Theo định nghĩa, ứng dụng này cung cấp cho bạn các công cụ để thách thức các nhân viên nhằm đạt được mục tiêu cụ thể.

Bạn có thể tạo một mẫu có sẵn từ các ví dụ khác nhau và lựa chọn bất kỳ hình thức cho các thách thức, dựa trên nhu cầu của công ty bạn - như số lượng khách hàng tiềm năng mới, thời gian để hội đủ điều kiện một tiềm năng hoặc tổng số tiền hóa đơn trong một tuần, tháng hoặc bất kỳ khung thời gian cụ thể nào khác quản lý dựa trên sở thích của bạn.​

gamification

 

Thách thức nhân viên của bạn có hiệu quả

 

gamification challenge
 
Phần mềm của ERPOnline cung cấp cho bạn một mô hình mới mạnh mẽ để tăng động lực làm việc của nhân viên. Bạn có thể tạo ra những thách thức khác nhau, thiết lập mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Sử dụng các biểu đồ để xem tình trạng của mỗi thách thức và sự tiến bộ của từng nhân viên - xem mẫu này có thể cho bạn câu trả lời cho tất cả câu hỏi của bạn về những thách thức.
 

Động lực của nhân viên và hệ thống thông tin hiệu quả

 

Khuyến khích nhân viên của bạn và có được kết quả tốt hơn. Tính năng thú vị này cho phép bạn để thúc đẩy nhân viên của bạn một cách đơn giản và sáng tạo dẫn làm tăng hiệu suất trong kinh doanh.

Không cần cho tạo các cách tăng động lực phức tạp hay ý tưởng khác. Tính chất của "games" cho nhân viên của bạn tăng thêm năng suất lao động vào việc đạt mục tiêu của mình.

gamification lead
 

Hệ thống khen thưởng thành tích của nhân viên

 
gamification reward

Đối với những thành tựu không đong đếm được, bạn có thể cấp cho họ phù hiệu khác nhau

Đối với những thành tựu không có con số cụ thể, bạn có thể khen thưởng nhân viên bằng những huy hiệu. 

Từ một đơn giản "cảm ơn" với một thành tích đặc biệt, một huy hiệu... là một cách dễ dàng để bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên làm tốt công việc của mình.