Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Vấn đề xử lý công nợ

Ảnh đại diện
Lê Thị Hằng

em vẫn chưa hiểu được xử lý công nợ là ntn trong phần mềm đối với 1 khách hàng. Anh/chị giúp em hiểu rõ cách sử lý dc ko ạ,có thêm hình ảnh hướng dẫn nữa thì quá tuyệt, em cảm ơn ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Nội dung này em đã hỏi tại đây và thảo luận vẫn đang dang dở nên anh khóa topic này lại cho đỡ loãng chủ đề.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.