Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

tự động chuyển số ngày nghỉ tham gia vào phần tính lương

cả nhà cho mình hỏi chút:
1, có cách nào để số ngày nghỉ tự động được tham gia vào phần tính lương không? (mà không cần nhờ công ty tùy biến phần mềm)
2, Trường hợp nhập thủ công số ngày nghỉ để tính lương: số ngày nghỉ (SNN) mình đã định nghĩa rồi, khi tính phiếu lương cho 1 nhân viên riêng lẻ thì OK. Nhưng khi tạo ra bảng lương cho 1 loạt nhân viên thì thông báo lỗi không xác định số ngày nghỉ (SNN). Vì căn bản là lúc lập bảng lương cho 1 loạt nhân viên chỉ có cho phép chọn nhân viên mà không có chỗ để nhập số ngày nghỉ của họ. Giờ phải làm sao ạ?

Mong cả nhà giúp e.E cảm ơn ạ!

tự động chuyển số ngày nghỉ tham gia vào phần tính lương

tự động chuyển số ngày nghỉ tham gia vào phần tính lương

tự động chuyển số ngày nghỉ tham gia vào phần tính lương

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Dear bạn Quý,

Bạn tham khảo link bên dưới để giải quyết trường hợp khi tạo bảng lương nhé.

Thân ái!

https://erponline.vn/vi/forum/hoi-dap-7/tao-quy-tac-tinh-luong-theo-ngay-cong-902

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ