Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Trong erp 9 mã số thuế nhập cho khách hàng ở đâu vậy ạ?

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Cho em hỏi trong erp 9 mã số thuế nhập cho khách hàng ở đâu vậy ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Trường này không có ở Hồ sơ khách hàng. Nhưng bạn có thể thêm nó vào. Cách làm tương tự như thêm mã khách hàng ở đây.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Bài trả lời tốt nhất

Trong erp v9 thì phần thiết lập không hiển thị như link a gửi ạ

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Kích hoạt chế độ phát triển chửa?