Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Trong erp 9 mã số thuế nhập cho khách hàng ở đâu vậy ạ?

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Cho em hỏi trong erp 9 mã số thuế nhập cho khách hàng ở đâu vậy ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Trường này không có ở Hồ sơ khách hàng. Nhưng bạn có thể thêm nó vào. Cách làm tương tự như thêm mã khách hàng ở đây.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Best Answer

Trong erp v9 thì phần thiết lập không hiển thị như link a gửi ạ

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Kích hoạt chế độ phát triển chửa?

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.