Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tính toán và hiển thị giá trị của một field dựa trên giá trị của các field khác.

Như tiêu đề, mình đang cần tính toán và hiển thị giá trị của một field dựa trên giá trị của 1 hoặc vài field khác.
Ví dụ thế này:
Sản phẩm Thép tròn phi 16, đơn vị tính là m (mét dài) hiện đang có “Số lượng tồn kho” là 200 (m).
“Trọng lượng riêng” của thép tròn phi 16 là : 5 (kg/m) được khai báo trong trường "Trọng lượng riêng".
Bây giờ mình tạo thêm trường “Khối lượng” để ghi nhận khối lượng của loại hàng trên và muốn nó tự tính toán và nhận giá trị bằng công thức:
“Khối lượng” = “Số lượng tồn kho” x “Trọng lượng riêng” = 200 x 5 = 1000 (kg).

Mình muốn hỏi:
1. Loại dữ liệu của field “Khối lượng” là gì.
2. Có phải viết module để tính toán không (cái này mình chưa viết được) hay chỉ cần khai báo trong field, hoặc trong view là được? Và khai báo thì như thế nào?

Xin cảm ơn các bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Odoo 7 về trước có một trường kiểu function để làm việc này.
Odoo 8 dùng API mới thì có thuộc tính compute của trường để làm việc này. Tuy nhiên, không thể thực hiện nó ở UI (giao diện người dùng) được.
Odoo 9 thì bác có thể thêm một trường với thuộc tính compute ngay trên UI. Bác tham khảo thêm URL dưới đây:

https://erponline.vn/vi/forum/hoi-dap-7/lam-sao-de-hien-trang-thai-van-chuyen-o-phan-danh-sach-cua-don-hang-2031

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Cập nhật: Mình xem lõm bõm trên mấy site nước ngoài thì thấy bẩu thế này: V7 thì dùng on_change fucntion, V8 thì dùng compute attribute.
Đào tiếp xem thế nào….

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.