Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Làm sao để hiện trạng thái vận chuyển ở phần Danh sách của Đơn hàng?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Làm sao để hiện trạng thái vận chuyển ở phần Danh sách của Đơn hàng

Nhờ các chuyên gia hỗ trợ giúp mình với ạ ^^

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Cái này có thể thực hiện bằng cách thêm trường kiểu tính toán vào đối tượng (model) sale.order (đơn hàng). Tuy nhiên nó hơi kỹ thuật một chút nên bạn có thể làm theo hướng dẫn chi tiết dưới đây.

Bước 1: Kích hoạt chế độ phát triển

Bước 2: Đến menu Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc cơ sở dữ liệu > Models và tìm đến đến mode có tên sale.order để thêm trường vào đó.

Bước 3: Thêm trường "Tổng cần giao" vào sale.order với các thông số sau:

 • Tên trường: x_to_deliver
 • Nhãn: Tổng cần giao
 • Kiểu trường: float

Vẫn ở cửa sổ này, mở sang tab Thuộc tính nâng cao và điền:

 • Phụ thuộc: order_line.product_uom_qty
 • Tính toán: Bạn copy và paste y nguyên đoạn mã dưới đây (bao gồm cả khoảng trắng đầu dòng)
for record in self:
  x_to_deliver = 0.0
  for line in record.order_line:
    x_to_deliver += line.product_uom_qty
  record['x_to_deliver'] = x_to_deliver

Tham khảo hình đính kèm Selection_177.png


Bước 4: Thêm trường "Đã giao" vào sale.order với các thông số sau:

 • Tên trường: x_delivered
 • Nhãn: Tổng cần giao
 • Kiểu trường: float

Vẫn ở cửa sổ này, mở sang tab Thuộc tính nâng cao và điền:

 • Phụ thuộc: order_line.qty_delivered
 • Tính toán: Bạn copy và paste y nguyên đoạn mã dưới đây (bao gồm cả khoảng trắng đầu dòng)
for record in self:
  x_delivered = 0.0
  for line in record.order_line:
    x_delivered += line.qty_delivered
  record['x_delivered'] = x_delivered

Tham khảo hình đính kèm Selection_178.png


Bước 5: Thêm 2 trường vừa rồi vào giao diện danh sách (tree view):

 1. Đến menu Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dụng > Giao diện và tìm đến giao diện có tên view_order_tree
 2. Mở nó ra, ở phần Kiến trúc, tìm đến đoạn
 3.           
  và thêm vào dưới đó đoạn sau:
            
            
  Xem hình minh hoạ đính kèm Selection_179.png.
 4. Lưu bản ghi giao diện này lại rồi quay sang danh sách đơn hàng để thấy điều…. kỳ diệu ở hình đính kèm Selection_180.png ^_^

Lưu ý, nhớ đánh dấu không cập nhật Model Data của giao diện này để tránh bị mất các tuỳ biến này khi ERPOnline update mã nguồn định kỳ.

Selection

Selection

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Dạ đây anh. ^^

a

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

À, Odoo 8.
Tạo trường trên UI (giao diện người dùng của phần mềm) thì Odoo 8 không hỗ trợ thêm các trường mà giá trị của nó là do tính toán mà ra (trường kiểu tính toán - computed field).

Trường hợp này trong Odoo 8 thì chỉ có cách là viết module mới để giải quyết nó.

0
Best Answer

Chào anh, sau khi e kích hoạt chế độ nhà phát triển rồi mà sao khi tạo trường lại không thấy tab "thuộc tính nâng cao'' vậy anh?

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Có chứ sao không? Hay mở nhầm chỗ rồi ^_^
Bạn chụp cái màn hình đưa lên đây xem nào?

0
Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo
Best Answer

ý mình trạng thái vận chuyển nghĩa là: đã giao hàng chưa, giao được bao nhiêu sản phẩm/ tổng sản phẩm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chào bạn,

Mình chưa hiểu ý bạn, bạn định đưa chi phí vận chuyển, phương thức vận chuyển hay thông tin gì? Hoặc để chính xác bạn có thể cho mình một ví dụ cụ thể hơn để mình hỗ trợ bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.