Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Quản lý công cụ dụng cụ, vật tư luân chuyển trong phân hệ kho.

Mình đang ứng dụng phân hệ quản lý kho (đa nhà kho và địa điểm) để quản lý công cụ dụng cụ, vật tư luân chuyển. Đối tượng hàng hóa này có một đặc điểm là số lượng tương đối nhiều, có biến động số lượng, có điều chuyển xuất nhập và theo dõi tình trạng (chất lượng %, tình trạng hỏng hóc, sửa chữa, đề xuất thanh lý…) trong suốt vòng đời.
Ví dụ: Mình có 100 thanh thép I 200x200 để làm copha, tái sử dụng nhiều lần tại nhiều công trình.
Bình thường sẽ tạo một sản phẩm là: Thép I 200x200, số lượng là 100 thanh.
Vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình quản lý có 30 thanh sử dụng ở công trình A (kho A) chất lượng còn 90%, 70 thanh được điều chuyển sang công trình B (kho B), trong quá trình sử dụng có 40 thanh chất lượng còn 60%, 30 thanh hư hỏng nặng, đề xuất thanh lý.
Mình có tạo field theo dõi chất lượng (%), và field đề xuất xử lý (Thanh lý, sửa chữa… ) trên form sản phẩm, nhưng form này chỉ theo dõi cho hàng hóa nói trên (toàn bộ 100 thanh) mà không theo dõi được tình trạng cho từng nhóm sản phẩm với số lượng cụ thể như trên.
Các phương án:

    Phương án 1: Quản lý đích danh, chia sản phẩm thép I 200x200 thành 3 sản phẩm, Thép I 200x200 (loại 1) chất lượng 90%, số lượng 30 thanh Thép I 200x200 (loại 2) chất lượng 60%, số lượng 40 thanh Thép I 200x200 (loại 3) hư hỏng nặng, chờ thanh lý, số lượng 30 thanh (Cách này sẽ phải chia 1 sản phẩm thành nhiều sản phẩm, tiếp tục theo dõi đến hết vòng đời, trên thực tế là 1 sản phẩm nhưng lại phải chia thành nhiều sản phẩm)
    Phương án 2. Tạo ra biến thể chất lượng của sản phẩm đó (tốt, trung bình, kém) Như vậy sẽ có 30 thanh tốt, 40 thanh trung bình, 30 thanh chất lượng kém. (Cách này sẽ không phải chia 1 sản phẩm thành nhiều sản phẩm nhưng lại phải tạo nhiều biến thể và có vẻ không chính tắc).
    Phương án 3: Tạo nên địa điểm kho ảo (địa điểm phế liệu) và nhập sản phẩm tương ứng vào các địa điểm đó và theo dõi sản phẩm theo các địa điểm ảo này.
Các bạn đã triển khai ERPonline ở nhiều đơn vị, có cách nào tốt hơn để quản lý trường hợp này không? Có một module nào giải quyết được vấn đề này không?
Thanks!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Lê Ngọc Ngân viết:

1. Mình thấy bản 10 mới có 300 module?
Thế bác cần bao nhiêu ^_^
Bản 10 ERPOnline có phát triển phần nhân sự cải tiến, tốt hơn bản 8 và 9 rất nhiều.
Lê Ngọc Ngân viết:
2. Dữ liệu của mình chưa nhiều, nhưng khi chuyển thì có cách nào để export và import cả các file đính kèm không ạ?
VD: các bản đính kèm trong hồ sơ nhân sự của nhân viên?
Thanks!
Vụ export/import này ở mức phức tạp chỉ dành cho kỹ thuật, với end-user như bác em e là khó
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

1. Mình thấy bản 10 mới có 300 module?
2. Dữ liệu của mình chưa nhiều, nhưng khi chuyển thì có cách nào để export và import cả các file đính kèm không ạ?
VD: các bản đính kèm trong hồ sơ nhân sự của nhân viên?
Thanks!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Ở Odoo 8 về trước, bác làm thế này:
Quy ước 1 sản phẩm thành nhiều sản phẩm, ứng với chất lượng của chúng. Mỗi khi hạ chất lượng một sản phẩm thì thực hiện thao tác điều chỉnh tồn kho để giảm số lượng sản phẩm tốt và tăng số lượng sản phẩm mất chất lượng. Bác có thể tạo một địa điểm ảo kiểu Kiểm kê (Inventory) để làm đối ứng tăng giảm (dịch chuyển kho) cho các sản phẩm này.

Về vấn đề bảo trì, bảo dưỡng, Odoo 8 không có module như vậy nên bác có thể dùng module project để thay thế tạm

Ở Odoo 9 và Odoo 10, bác không cần thiết phải làm thế nữa. Thay vì thế thì dùng module quản lý thiết bị để thực hiện việc này. Nếu dữ liệu của bác chưa có gì nhiều, bác nên dùng Odoo 10.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.